Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.5.2017
 1 EUR26,44 CZK (+0,03)
 1 USD23,61 CZK (+0,06)
 1 GBP30,32 CZK (-0,2)
 100 RUB41,43 CZK (-0,39)
 100 JPY21,25 CZK (+0,18)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

26.5.2017, Zdroj: Finanční správa
V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Změna nájemce včetně postoupení odpisovaného technického zhodnocení mezi spojenými osobamiGarance

25.5.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako nájemce jsme se souhlasem pronajímatele provedli v najatých prostorách technické zhodnocení v ceně cca 1 mil Kč, které samostatně odepisujeme. Nyní chceme nájemní vztah po dohodě s pronajímatelem cesovat na naši dceřinou společnost. Lze ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Elektronické podání "Obecná písemnost určená pro podání orgánům FS ČR" je možné odeslat bez podpisu

25.5.2017, Zdroj: Finanční správa
Pro odeslání formuláře „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“ je možné využít, kromě jiných podporovaných způsobů autentizace elektronického podání, tedy podepsání způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (např. uznávaný elektronický podpis), pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (přihlašovací údaje do datové schránky), též odeslání bez podpisu.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zboží v EU - dodáníGarance

24.5.2017, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní informace o pohybu zboží v rámci Evropského společenství jsou uvedeny v obecném článku Zboží v EU . Související problematika je též obsažena v textu Zboží v EU - pořízení . Právní úprava V zákoně o dani z přidané ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Ceniny v daňové evidenciGarance

23.5.2017, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ceninami se rozumějí zejména poštovní známky, kolky, dálniční známky, zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno. Evidence ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017

Nabytí vlastnického práva v bytové jednotce v rodinném domě - Informace GFŘGarance

23.5.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
V reakci na informace z médií k uplatňování daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Posečkání úhrady daně či rozložení její úhrady na splátky

23.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Generální finanční ředitelství v souvislosti s informací k dani z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v nově postavených stavbách vydalo též návod, jak žádat o posečkání daně či povolení splátek daně.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Interní předpisy poplatníka k vedení daňové evidenceGarance

22.5.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poplatníci vedoucí daňovou evidenci U poplatníků, kteří nejsou účetními jednotkami, nejsou žádné zákonem dané požadavky na úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost, přehlednost a trvalost účetních záznamů, jako je tomu u účetních ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Zdanění nabytí vlastnického práva k bytové jednotce

22.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dani z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v nově postavených stavbách.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Daňové doklady a kontrolní hlášeníGarance

19.5.2017, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dostala jsem zálohovou fakturu na 78 499,96 Kč, datum vystavení 30. 1. 2017. Mám daňový doklad (záloha) - číslo dokladu 2217001. Datum vystavení 2. 2. 2017, datum přijetí platby 31. 1. 2017. Bez daně 64 876 Kč, daň 13 623,96 Kč celkem 78 ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nejčtenější

Fakturace stavebních pracíGarance

11.3.2016, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme firma, s. r. o. a plátci DPH, potřebuji vystavit FA do EU - neplátce, osoba neregistrovaná k DPH. Fakturujeme stavební práce na nemovitosti. Musíme vystavit FA s DPH - sazba 15 % nebo 21%, příp. německá sazba? Nebo vystavit FA bez DPH? ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP . Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Podání kontrolního hlášení přes portál EPO bez elektronického podpisuGarance

4.11.2016, Ing. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový subjekt učinil prostřednictvím portálu EPO kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH dne 7. 7. 2016 (Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj). Téhož dne doručil na Finanční úřad potvrzení podání (Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj) pozdě - ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nemovitosti (nemovité věci)Garance

24.10.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Dresy s logem společnosti pro zaměstnanceGarance

5.12.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společnost zvažuje vybavit zaměstnance (aktivní sportovce), kteří se účastní veřejných závodů určených pro amatérské sportovce, cyklistickými dresy s logem společnosti. V jednání jsou následující varianty: 1) Společnost má tyto dresy na ...
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 150/2017 Sb. o zahraniční službě zákon o zahraniční službě (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 151/2017 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 152/2017 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 153/2017 Sb. novela vyhl. č. 133/2010 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 154/2017 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 155/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 156/2017 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017 (vyšlo dne: 23.5.2017 v částce č. 53)
  • 157/2017 Sb. o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)
  • 158/2017 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)
  • 159/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže (vyšlo dne: 29.5.2017 v částce č. 54)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetní a daňové doklady - fakturace 2017
30. 5. 2017 Úterý
Tomáš Líbal

Pracujete jako pracovník finanční účtárny, fakturantka nebo se profesně setkáváte s fakturami a daňovými doklady? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, v rámci kterého Vás lektor Tomáš Líbal seznámí se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2016 a s plánovanými změnami pro rok 2017.

DPH 2017 – pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě
7. 6. 2017 Středa
Ing. Jana Ledvinková, Ing. Blanka Mattauschová

Chtěli byste se dozvědět, jak si vyložit změněná ustanovení z oblasti DPH a jak je správně aplikovat v praxi? Nebo máte problém z oblasti DPH, který potřebujete vyřešit? Poté přijďte na konferenci na téma "DPH 2017 - pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě", jejímž cílem je tedy především ujistit její účastníky o správném řešení odborné problematiky a vhodné aplikaci ustanovení zákona o DPH v praxi. 

Účetní a daňové novinky roku 2017 v kostce
14. 6. 2017 Středa
Mgr. Veronika Bakešová

Chtěli byste mít přehled o aktuálním dění v účetní a daňové oblasti, konkrétně o změnách, které byly schváleny pro rok 2017 a 2018? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, kterým bude jeho účastníky provázet odbornice na danou problematiku a oblíbená lektorka – Mgr. Veronika Bakešová.

Převodní (transferové) ceny
14. 6. 2017 Středa
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Jak nastavit transakce se spojenými osobami, pro minimalizaci souvisejících daňových rizik? Jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám nebo jak se nejlépe připravit na daňovou kontrolu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se můžete dozvědět na jednom z našich nejúspěšnějších odborných seminářů "Převodní (transferové) ceny". Po celou dobu bude navíc teoretický výklad doplňován o praktické příklady formou případových studií a skutečných případů z praxe.

Cestovní náhrady v roce 2017
19. 6. 2017 Úterý
Jaroslava Pfeilerová

Seznamte se s problematikou cestovních náhrad prostřednictvím tohoto semináře, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.  

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: