dnes je 22.2.2020

Nejnovější

Zánik daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcíGarance

21.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 odst. 3, 4, 5, 6 ZDDPN - Ustanovení přechodná a závěrečná § 55 ZDNV - Zánik daňové povinnosti Do 2013   2014-2020   Generální finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo na základě podnětu ručitele z moci úřední daň z  ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat

21.2.2020, Zdroj: Finanční správa

V parlamentu ČR je projednáván Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, sněmovní tisk 572/0.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jednatelé, společníci - půjčkaGarance

20.2.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. má jediného společníka, který je současně jediným jednatelem společnosti a je mu vyplácena měsíční odměna za výkon funkce jednatele, u společnosti podepsal prohlášení k dani. Tento společník poskytl společnosti půjčku, kterou mu společnost…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zdanění náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

20.2.2020, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník - fyzická osoba nepodnikající - utrpěl před lety vážné poškození zraku při práci u zaměstnavatele, který mu následně vyplácel měsíčně náhradu za ztrátu na výdělku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úroky z hypotečních úvěrů a ze stavebního spořeníGarance

20.2.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se budeme zabývat nepodnikatelskými úroky u fyzických osob, které neovlivňují přímo daňové náklady, ale za určitých podmínek mohou ovlivnit jako nezdanitelná částka základ daně fyzických osob, včetně podnikatelů.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Co jsou podle Nejvyššího správního soudu klamavé obchodní praktiky a vábivá reklama

20.2.2020, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Klamavými obchodními praktikami se zabýval Nejvyšší správní soud. Magistrát hlavního města Prahy obchodníkovi uložil podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokutu 150 tisíc korun. Pokutován byl za tzv. vábivou reklamu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti (ZDNV)Garance

19.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9 odst. 2 ZDDPN - Předmět daně § 54 ZDNV - Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti Do 2013   2014-2020   Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k  ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnostiGarance

19.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz V průběhu roku 2019 došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze subjektu A na subjekt B. Zajímá mě problematika potvrzení o zdanitelných příjmech za zdaňovací období roku 2019. Musím zaměstnanci vystavit Potvrzení ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

E-neschopenka - nejčastější dotazy - zaměstnanci a OSVČ

19.2.2020, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

6 řešených dotazů na téma e-neschopenky. Opravdu postačuje zaměstnavateli pouze oznámit, že jsem práce neschopný a již mu nemusím nosit neschopenku ani lístek na peníze? Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Technické zhodnocení na najatém majetkuGarance

18.2.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2013 si naše společnost pronajala jednu prodejní jednotku v rámci jednoho obchodního centra a provozuje zde ekonomickou činnost. Na prodejní jednotku je nájemní smlouva, ve které je upravena možnost technického zhodnocení i souhlas s technickým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejčtenější

Nemovitosti (nemovité věci)Garance

24.10.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví podnikatelských subjektů…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 64 ZDPH Osvobození při dodání zboží do jiného členského státuGarance

2.1.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 64 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 64 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 64Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu(1) Dodání zboží do jiného členského ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP. Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující osobu (osoby)…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Výplata podílu na ziskuArchiv

8.8.2017, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. (A) rozhodnutím jediného společníka v červenci 2016 převedla 80% podílu na a. s. (B). Do OR bylo zapsáno v červenci 2016, 20% s. r. o. vlastní FO, 80% s. r. o. vlastní a. s. V lednu 2017 bylo Valnou hromadou rozhodnuto, že bude vyplacen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pozemky v daňové evidenciGarance

27.7.2018, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text je věnován rozboru daňového režimu pozemků, a to především se zaměřením na poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 34/2020 Sb. novela zák. č. 248/2000 Sb. (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 35/2020 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 36/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 37/2020 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 38/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 % (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 17)
  • 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů zákon o realitním zprostředkování (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 18)
  • 40/2020 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 18)
  • 41/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 19)
  • 42/2020 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava (vyšlo dne: 24.2.2020 v částce č. 20)
  • 43/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2020 v částce č. 21)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví - 1. stupně

24.2. – 27.2.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Datové schránky v praxi

4.3.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchače seznámíme s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňové novinky 2020

10.3.2020, Praha, Ing. Ivana Pilařová

V průběhu roku 2020 nastane účinnost řady daňových a souvisejících změn, které byly původně plánovány na začátek roku 2020.

Cestovní náhrady

16.3.2020, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2020

26.3.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňový kalendář
únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Nejbližší daňová povinnost
24.2.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.2.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden
Kurzy měn 21.2.2020
 1 EUR25,06 CZK (+0,03)
 1 USD23,21 CZK (+0,01)
 1 GBP30,01 CZK (+0,16)
 100 RUB36,05 CZK (-0,33)
 100 JPY20,72 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí