dnes je 28.2.2024

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtováníGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poskytování motorových vozidel zaměstnanci - započtení vstupní ceny do základu daněGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc částka ve…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Peněžitý a nepeněžitý příspěvek na stravováníGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mají tři možnosti, jak svým zaměstnancům mohou z pohledu ZDP přispívat na stravování:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnání malého rozsahuGarance

2.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč za měsíc, případně není-li příjem sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž jeho příjem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Na 18 900 korun od ledna 2024 vzroste minimální mzda

7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy

18.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Mzdy u poplatníka vedoucího daňovou evidenciArchiv

19.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat problematikou mezd. Zaměříme se na základní principy odměňování v našem právním systému, problematiku sjednání mzdy, zmíníme i otázku povinných příplatků dle zákoníku práce, problematiku dohod o provedení práce či dohod o…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odměny členů orgánů právnické osobyGarance

10.5.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se budeme zabývat daňovým režimem odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob (náklady za práci členů družstva, společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů k.s., která není výkonem funkce člena orgánu, se zabývá souběžný text…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příjmy za práci společníků obchodních společnostíGarance

10.5.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické osoby, jako např. družstvo, společnost s ručením omezeným (s.r.o.) či komanditní společnost (k.s.), vykonávají svoji činnost prostřednictvím konkrétních fyzických osob. Obvykle takové fyzické osoby jsou v pracovněprávním poměru k družstvu, s.r.o. či…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

30.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 21g ZDP Minimální a průměrná mzdaGarance

15.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Zrušení superhrubé mzdy předmětem sporu

9.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Deklarované zrušení tzv. superhrubé mzdy se stalo předmětem přestřelky mezi různými navrhovateli. Co k tomu uvádí studie VŠE?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zrušení superhrubé mzdy

2.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sám premiér přidal pozměňovací návrh, kterým má dojít již s účinností od roku 2021 ke zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům

25.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí připravuje návrh zákona, který ruší tzv. superhrubou mzdu a provádí změnu výpočtu daně z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Sdělení pro plátce daně při poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům na základě dotačních programů, vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemií COVID-19

11.9.2020, Zdroj: Finanční správa

Ministerstvo zdravotnictví ČR pro rok 2020 vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu, která jsou určena vybranému okruhu zaměstnavatelů k vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kteří…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Minimální mzda se zvýší od 1. 1. 2020 o 1 250 Kč!

29.11.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zavedení jednotné minimální mzdy v Evropské unii?

23.10.2019, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Politici západních zemí by se měli od zemí s nízkou nezaměstnaností poučit, sociální inženýrství nebude fungovat.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Sdělení k tiskopisům za rok 2018 pro plátce daně ze závislé činnosti

7.12.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství zveřejňuje aktuální tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, u kterých dochází ke změně. Ostatní tiskopisy za rok 2018 zůstávají beze…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně méně než muži

23.11.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

České ženy vydělávají průměrně o 22 procent méně než muži. Nerovnost v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi EU téměř nejvyšší.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnanci asi dostanou náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci

7.11.2018, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Zaměstnanci zřejmě budou dostávat od července 2019 náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnanecké benefity pouze pro některé zaměstnanceArchiv

8.7.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvažujeme o zavedení benefitů pro naše zaměstnance. Jednalo by se pravděpodobně o sick days, tzv. volna navíc, nebo stravenky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Srážka ze mzdy - stravenky, multisportkartaArchiv

20.6.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o. a zaměstnancům poskytujeme stravenky a multisportkartu. Zaměstnanci si hradí 45 % a 55 % hradí zaměstnavatel. Doposud jsme srážky za stravenky a multisportkartu řešili formou každoměsíčních písemných souhlasů se srážkou v přesné výši za daný měsíc…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda schválila novelu zákoníku práce v oblasti výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku

14.2.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh zákona z dílny MPSV, kterým se mění zákoník práce a další související zákony ve spojitosti s tím, aby již nadále v praxi nedocházelo k odlišnému přístupu u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odměna jednatele v cizí měněArchiv

27.4.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednatel v s. r. o. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele. Ve smlouvě se, mimo jiné, stanovuje měsíční odměna za výkon funkce v paušální částce v cizí měně (konkrétně v EUR).…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti podat přiznání

7.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů navrhuje zdanit příjmy ze zaměstnání do 2 500 Kč měsíčně srážkovou daní, aby nevznikala v případě souběžných příjmů povinnost podat daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Výdaje za práci externích zahraničních pracovnic - judikátGarance

6.10.2016, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se jednalo o prokázání oprávněnosti výdajů za práci zahraničních externích pracovnic, vykonávajících práci v nemocniční prádelně. Práce měly být prováděny mimo běžnou pracovní dobu za nepřítomnosti kmenových…

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Minimální mzda od 1.1.2016 a dopad do zákona o daních z příjmů - stručný přehledArchiv

8.12.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 dochází novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, k následujícímu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úhrada škody havarovaného vozidlaArchiv

28.8.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec společnosti způsobil svým zaviněním při řízení firemního motorového vozidla dopravní nehodu, při které bylo vozidlo společnosti poškozeno. Oprava vozidla stála 100 000 Kč, z této částky uhradila v rámci havarijního pojištění, které má společnost…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Minimální mzda se od 1. 1. 2016 zvýší na 9 900 korun

19.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Automobil - zvýšená daň z příjmůArchiv

15.7.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytujeme zaměstnanci služební automobil i pro soukromé účely, kdy zaměstnanec hradí zvýšenou daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Kontroly v loňském roce odhalily "vynalézavost" některých zaměstnavatelů

9.7.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V roce 2014 uskutečnili inspektoři specializující se na oblast pracovních vztahů a podmínek 7 071 kontrol a zjistili při nich 9 119 nedostatků, resp. porušení některého z pracovněprávních předpisů. Za ně pak bylo zaměstnavatelům uloženo 582 pokut v celkové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Stanovisko MPSV k německé minimální mzdě

8.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vzhledem k tomu, že MPSV není příslušné k závaznému výkladu zahraniční právní úpravy ani práva EU, má stanovisko pouze informativní charakter.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Minimální mzda v Německu

6.2.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolková republika Německo minulý rok v srpnu vydala zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG) a v prosinci také prováděcí nařízení k tomuto zákonu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vyplácení prémiíArchiv

20.1.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve mzdových výměrech pro výkon funkcí máme položku prémií, která má být vyplácená podle auditovaného účetního zisku za rok 2014. Ráda bych udělala nákladovou položku pro rok 2014 (protože prémie s ním nákladově souvisí). Účetně vytvořím na účtu výdaje příštích…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příplatek za práci přesčas a o víkenduArchiv

7.10.2014, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sčítají se příplatek za práci přesčas (§ 114 ZP) a příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 115 ZP)? Práce v sobotu a v neděli je totiž pro zaměstnance prací přesčas (nad stanovenou pracovní dobu).…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Minimální mzda se od 1. 1. 2015 zvýší na 9 200 korun

17.9.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč, schválila…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Roční zúčtování daně - HPP a DPPArchiv

20.8.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec je u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr a má podepsané prohlášení k dani. V březnu a dubnu 2014 měl ještě k tomu uzavřenou dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele (kde neměl podepsané prohlášení), tím pádem měl tuto dohodu zdaněnou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Archivace mzdových dokladůArchiv

3.8.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přerušení prohlášení poplatníkaArchiv

16.7.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme brigádníka na příležitostní práce na DPP, který dne 1. 1. 2014 podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů. Na měsíc červenec a srpen si sehnal ještě jednu brigádu na DPP u jiného zaměstnavatele. Může u nás přerušit prohlášení poplatníka daně z příjmů a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

MzdyArchiv

13.3.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), zejména:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti

14.11.2013, Zdroj: Finanční správa

Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda zvyšuje minimální mzdu od 1. 8. 2013

24.7.2013, Zdroj: Vláda

Od 1. srpna letošního roku dojde ke zvýšení minimální mzdy na 8 500 korun. Příslušné nařízení schválila vláda 16. července 2013.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Mzdové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Registrovaní | DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Manažerské výkonyArchiv

14.5.2012, Ing. Ondřej Burian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...