dnes je 28.2.2024

Informace GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

1.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Z důkladné analýzy vyplynulo, že v dané oblasti může panovat nejistota ohledně výkladu zákona o daních z příjmů, který posuzovanou problematiku výslovně neupravuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vklad zásob do s.r.o. je daňově složitější, než si myslíteGarance

18.7.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedávné zdvojnásobení daňového limitu pro odpisovaný hmotný majetek u movitých věcí na 80 000 Kč má za následek, že častěji patří do kategorie zásob. Což je výhodné, protože se hodnota promítne do účetního výsledku hospodaření a zejména do daňových výdajů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nákup zboží z Číny a doručení přímo do IndieArchiv

23.5.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost nakoupí zboží z Číny a dodá ho přímo do Indie, kupující bude tedy CZ subjekt a příjemce Indie. Jak to bude s účtováním u kupujícího CZ subjekt (sklad/ materiál na cestě/ DPH) takového obchodního případu? Jak to bude z pohledu celního? Bude…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ceny v účetnictví a daníchGarance

30.8.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti účetnictví a daní se často setkáváme s různými cenami, které hrají velkou roli při účtování a zdaňování. V tomto článku si rozebereme nabývací cenu, pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu, vlastní náklady, tržní hodnotu, reálnou hodnotu,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Těžba bitcoinu z daňového pohleduArchiv

4.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s r.o., plátce DPH, zabývající se konzultační činností v IT, se rozhodla začít s těžbou bitcoinu. Zakoupila těžební stroj a těží bitcoin. Stroj byl zakoupen bez DPH z EU (reverse charge) a odepisujeme stoj jako dlouhodobý majetek v 2. odpisové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Developerský projekt - účtováníArchiv

12.8.2021, Ing. Pavla Strakošová a Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založili jsme společnost, jejíž jedinou činností bude výstavba developerského projektu. Po dokončení výstavby bude firma postupně rozprodána (budoucím vlastníkům budou prodány jednotlivé byty včetně okolních ploch jako parkoviště, zelená plocha) a firma tím…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaúčtování manka u zbožíArchiv

4.3.2021, Ing. Ivana Langerová, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak a jakým dokladem zaúčtovat manko a jak zaúčovat a odvést příslušné DPH z manka? Zásoby účtujeme způsobem B.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nákup zlata - Účtování a DPHArchiv

20.1.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba s. r. o., plátce DPH nakoupila 2x investiční zlato za 187 tis. a 310 tis. Kč. Nákup zlata bez odpočtu DPH jsme zaúčtovali na účet 069 a zařadili do evidence dlouhodobého majetku bez odpisu. Je toto správný postup? Jaký bude postup při prodeji?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Šrotace výrobkůGarance

5.11.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně nahlížet na šrotace výrobků ve výrobě a reklamovaných výrobků od zákazníků? Jde nám o následující situace:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pořízení bytu jako zbožíArchiv

6.11.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba s daňovou evidencí provádí realitní činnost. Dne 14. 12. 2017 v rámci elektronické dražby vydražila byt. Tento nákup byl uhrazen v roce 2017. Při dražbě nebylo v dražební vyhlášce uvedeno žádné věcné břemeno, ani závada. Fyzická osoba byt…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Proplacení firemního výdaje uhrazeného soukromou kartouGarance

11.9.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec uhradil firemní výdaj (drobný materiál) soukromou platební kartou. Za jakých podmínek lze tento výdaj uznat a proplatit z firemní pokladny?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dovozní kvótaArchiv

30.8.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak účtovat o nákupu dovozní kvóty na F-plyny ze zemí mimo EU. Kontrola čerpání kvóty spadá pod celní úřad a dopředu se neví, na jak dlouhou dobu „bude stačit”. Je třeba tuto službu v účetnictví časově rozlišit, nebo odepisovat na nehmotný majetek. Jak správně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování vratných obalůGarance

26.7.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně účtovat vratné obaly, převážně lahve. Jsme restaurace, vedeme účetnictví a zásoby a materiál účtuje způsobem B. Je v pořádku, že nákup vratných obalů účtujeme na účet 501 a při vrácení dodavateli účtujeme částku vratného obalu mínusem na 501. K 31.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zásoba nebo hmotný majetekArchiv

16.1.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká společnost a naše mateřská společnost ze třetí země nám prodejem poskytla svůj výrobek - technologické zařízení v hodnotě 440 tis. Kč. Jedná se o podobný typ výrobku, který sami vyrábíme. Toto zařízení nebude sloužit pro účely, ke kterým je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaúčtování práva stavbyArchiv

19.12.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej zboží při likvidaci firmyArchiv

15.2.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme firma, která se zabývá výrobou strojů. Jako vedlejší příjem má prodejnu s drogerií, barvy, hračky. Firma se nyní koncem listopadu rozhodla, že prodejnu zruší ke konci února 2017. Na zboží dala růžné slevy (30%, 50%). V lednu 2017 by se na zboží přidaly…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pacht obchodního závoduGarance

21.8.2015, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...