dnes je 8.6.2023

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh novely insolvenčního zákona týkající se oddlužení

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji oddlužit, a tím se dříve dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jak předejít insolvenčnímu řízeníGarance

6.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se podnikateli hodně nedaří – ať už vlastní nebo cizí vinou – a dluhy firmě „přerostou přes hlavu”, pak bohužel často vedení rezignuje na podle něj už nemožné hledání řešení a snaží se před zaklepáním exekutora ochránit zbývající firemní majetek. A právě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poslanci přijali dlouho očekávanou novelu insolvenčního zákona

31.10.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Zákonodárci dne 26. 10. 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

10.9.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízeníArchiv

27.2.2018, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

k nepromlčeným pohledávkám, které musí být přihlášeny u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona 30 dnů, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jak z dluhové pasti?

7.2.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti spouští webové stránky pro dlužníky i právnické profese.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Omezení podvodů a vydírání v insolvenčních řízeních; začíná platit novela insolvenčního zákona

1.8.2017, Zdroj: justice.cz

Novela vstoupila v účinnost 1. 7. 2017 a zaměřuje se mj. na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Další krok k férovějším insolvencím

29.3.2017, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový systém postihů vůči insolvenčním správcům. Nová metodika sankcí je dalším nástrojem k dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také zprůhlednění dohledové činnosti ministerstva v neustále se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Snazší cesta k oddlužení

23.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

láda schválila návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří mají snahu splácet své závazky, ale kvůli jejich výši se ocitnou v dluhové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Konec podvodných oddlužovacích společností i průhlednější insolvenční řízení

11.4.2016, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Posílení transparentnosti insolvenčních řízení a boj s insolvenční mafií

10.7.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců; povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu, a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pokuta uložená úřadem za přestupek nepřechází na dědice

5.8.2013, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Povinnost zaplatit pokutu za přestupek nepřechází na jiné osoby - na dědice. Neuplatní se zde obecné pravidlo o přechodu daňové povinnosti zakotvené v daňovém řádu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dopady nového občanského a obchodního zákoníku do daní

17.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2014 má vstoupit v účinnost nová úprava soukromého práva. Změna některých institutů se promítne o do daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Doba plnění (doba splatnosti faktur)Archiv

13.5.2013, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 11. 4. 2013 návrh novely obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se zpřesňuje postup při zápisu do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby (§ 38b) a dále doba…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda posílí práva účastníků insolvenčního řízení

1.3.2013, Zdroj: Vláda

Vláda projedná změny insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, které umožní společné oddlužení manželů a oddlužení osob samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...