dnes je 17.6.2024

Promlčecí doba fakturyGarance

26.3.2024, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letošním roce v rámci odsouhlasení našich závazků nám sdělila dodavatelská firma, která nám dodává zdravotnické zboží, že evidují námi neuhrazené faktury. Dvě faktury jsou z roku 2019, splatnost duben a červen 2019, třetí faktura byla vystavená v roce 2020…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zařazení a odepisování dlouhodobého majetkuGarance

27.2.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma pořídila halu z větší části nákupem a částečně ve vlastní režii. Celý proces se protahoval cca 22 let z nejrůznějších ekonomických a provozních důvodů. Pořizovací cena haly je cca 3 mil. Kč. V roce 2023 došlo k dokončení, kolaudaci a zápisu haly do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přiznání k DPPO a organizační složka na SlovenskuGarance

15.2.2024, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně vyhotovit daňové přiznání daně z příjmu právnických osob v ČR v případě, že společnost má zřízenou organizační složku na Slovensku? Organizační složka je účtována a daněna na Slovensku. Stavy účetnictví jsou přenášeny jen obratově do účetnictví…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novinky v daních schváleny - stručně

24.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila tisk č. 488, a tím i novelizaci daňových předpisů od roku 2024.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Skartace dokumentůGarance

26.1.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s.r.o., chtěli bychom skartovat účetní a daňové doklady, které mají legislativou stanovenou archivační lhůtu 5 nebo 10 let a tato lhůta již uplynula před 3 lety. Jedná se výhradně o přijaté a vydané daňové doklady + bankovní výpisy a interní účetní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odštěpení společnostiArchiv

22.12.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat majetek a závazky při odštěpení společnosti? Původní společnost nezaniká.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Překročení limitu obratu 25 mil. Kč u fyzické osoby a vedení účetnictvíArchiv

11.10.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba – podnikatel – plátce DPH za rok 2021 překročil obrat na příjmech 25 mil. Kč. Ze zákona by měl od 1. 1. 2023 vést účetnictví a to po dobu nejméně 5 let. Podnikatel se zabývá obchodem se dřevem a překročení výše obratu vzniklo z důvodu kůrovcové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přechod z účetnictví na vedení daňové evidenceArchiv

29.9.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud někdo vede účetnictví dobrovolně, může přejít na daňovou evidenci a jaká data převést?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Svěřenský fondArchiv

15.6.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient vyčlenil nějaký majetek do svěřenského fondu a potřeboval by pro tento fond udělat přiznání a sestavit výkazy. Ve fondu se reálně nic jiného nedělo. Žádný pohyb v pokladně, bankovní účet nemá. Jak zaúčtovat vyčlenění tohoto majetku do tohoto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Oprava účtování - špatný odhad pohledávkyArchiv

26.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme spediční firma. V roce 2018 jsme obdrželi fakturu na náhradu škody způsobenou během přepravy. Fakturoval na nás náš partner (jiná spediční firma), na kterého fakturoval jeho zákazník. My jsme fakturu rozporovali, protože podle našeho názoru nebylo zboží…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Archivace dokladů a insolvenční pobídkyArchiv

3.3.2020, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak dlouho musí účetní jednotka archivovat účetní, daňové doklady, bankovní výpisy, účetní deník v případě, že jednotka pobírá investiční pobídky od roku 2009 a zároveň získala novou investiční pobídku od roku 2018? Obě investiční pobídky jsou platné na 10…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Hospodářský rok - přechod, daňové souvislostiArchiv

12.11.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost (s. r. o., nepodléhající auditu) poskytuje služby pro půjčovny lyží a lyžařská střediska. Postupně jsme zjistili, že pro nás „sezóna” končí k 30. 4. běžného roku a že by pro nás tedy bylo vhodnější, aby se účetní období shodovalo s obdobím, kdy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní se musí vzdělávat celoživotně, jinak se jejich práce stane nepotřebnou ...

24.10.2019, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Účetní profese je jedna z mála, která je kromě zodpovědné práce s financemi spojená se soustavným vzděláváním.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prověření klienta daňovým poradcem a účetnímGarance

24.9.2019, Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový poradce (a stejně tak daňové poradenské společnosti) a účetní jsou povinnými osobami podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon”) a z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Časové rozlišení službyArchiv

25.4.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se setkáváme s případy fakturací, že předmětem jsou účetní práce v konkrétním měsíci, např. v období prosinec. Jiný v následujícím měsíci za prosinec. Jak bude časově rozlišovat odběratel ve svém účetnictví?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vrácení části neoprávněně uplatněné vratkyArchiv

9.10.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po kontrole celního úřadu na vratku zelené nafty za rok 2015 musíme vrátit část neoprávněně uplatněné vratky + úroky z prodlení. Jak toto zaúčtovat? Jedná se o daňový nebo nedaňový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zahraniční OSVČArchiv

24.5.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osoba z USA s dlouhodobým pobytem v ČR podniká v České republice v roce 2018 na základě živnostenského oprávnění. Je tato zahraniční osoba jako OSVČ dle zákona o účetnictví povinna vést podvojné účetnictví? Platí stále, že od roku 2011 se již nemusí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Elektronický doklad - kam s ním a jak?Garance

4.4.2018, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovnoprávnost elektronických dokladů s papírovými je dnes již nezpochybnitelným faktem, naopak lze důvodně předpokládat, že těch digitálních bude v budoucnu rapidně přibývat. Existují názory, že listinné doklady budou elektronickými zcela nahrazeny v horizontu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Oprava významné účetní chyby minulých let v nákladech na elektřinuArchiv

19.3.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci roku 2017 jsme obdrželi fakturu, kdy nám je doúčtován odběr elektřiny za rok 2014, 2015 a 2016. Chyba nebyla způsobena z naší strany, ale nesprávným uvedením jističe ze strany obchodníka s energií. Fakturu jsme zaúčtovali následovně: 428 / 321 + 343…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přechod z daňové evidence na účetnictvíArchiv

20.2.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ vede daňovou evidenci, která se zabývá obchodní činností. Sleduje měsíčně tržby a v měsíci listopadu 2017 překročily nápočtem od 1. 1. 2017 částku 26 343 000 Kč (bez DPH). Tím pádem podle ní splňuje podmínku zahájení vedení účetnictví a to od prvního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Kurzové rozdílyArchiv

16.1.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský plátce posílá fakturu s uvedením ceny v EUR a zároveň v Kč. Na faktuře je uveden použitý kurz pro přepočet cen a DPH. Firma uvádí na daň. dokladu bankovní spojení pro CZK i pro EUR. Musíme použít jejich eurové ceny a spočítat kurzový rozdíl k našemu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Oprava výsledkové chyby již uzavřeného roku v účetnictvíArchiv

26.7.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydanou fakturu v roce 2016 jsme zaevidovali, a tím pádem zdanili 2x (bylo již podáno přiznání k DPPO). V roce 2017 nám visí neoprávněně v pohledávkách. Odběratel nám ji již jednou uhradil. Účtováno bylo MD 311/D 602, MD 311/D 343 (DPH bylo odvedeno). Jak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Změna účetního období a to z hospodářského roku na rok kalendářníArchiv

27.6.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost již několik let účtuje a zdaňuje hospodářský rok a to konkrétně od 1. 4. daného roku do 31. 3. roku následujícího. Nyní se vedení účetní jednotky rozhodlo o přechodu na účtování a zdaňování kalendářního roku, tj. od 1. 1. daného roku do 31. 12.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odštěpení společnostiArchiv

13.6.2017, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze společnosti A (společníci X a Y po 50 %) byla odštěpena část do nově vzniklé společnosti B. Rozhodný den byl 1. 7. 2016, valná hromada schválila projekt dne 17. 1. 2017 a do obchodního rejstříku bylo zapsáno 1. 2. 2017. Současný stav je tedy takový, že ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaplatím! ... ale jak? Netradiční platební prostředky v účetnictví a EETArchiv

23.11.2016, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: „Nemůžeme poručit větru, jak má foukat, ale můžeme jeho směru přizpůsobit plachty.”

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Povinné náležitosti dokladů pro účetní a daňové účelyArchiv

23.9.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších všeobecných účetních zásad zakotvených v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), je princip dokumentace (dokladovosti), který je charakteristickým rysem účetnictví a základní podmínkou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opravy účtováníArchiv

1.8.2016, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vedení účetnictví se tak jako při každé jiné činnosti nelze zcela vyhnout tvorbě chyb a omylů, které je nutno následně napravovat. V následujícím textu se tedy budeme této problematice blíže věnovat. Upozorníme nejen na konkrétní chyby, ke kterým v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Načítání účetních dat z faktur

22.7.2016, Zdroj: Komora daňových poradců

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

QR faktura

7.7.2016, Zdroj: Komora daňových poradců

Komora daňových poradců České republiky představila standard QR Faktura, jehož cílem je zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo do účetních systémů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

OSVČ s trvalým bydlištěm na SlovenskuArchiv

4.4.2016, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm na Slovensku je v České republice OSVČ. Musí vést účetnictví? Může si uplatnit výdaje paušálem? Případně jak uvede tyto údaje v daňovém přiznání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Svěřenský fondArchiv

7.1.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na několik věcí týkajících se svěřenského fondu (SF). Tento fond založil otec pro své děti, do fondu vložil určité peněžní prostředky. Z tohoto fondu mají být těmto dětem za určitých podmínek propláceny náklady na vzdělání, sport atd. V…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přechod na hospodářský rok a podání daňového přiznáníArchiv

30.12.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost přechází na hospodářský rok od 1.10.2015. Přechodné období je od 1.1.2014 do 30.9.2015, tedy delší než 12 měsíců. Do jaké lhůty musí podat daňové přiznání za toto přechodné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odpisy hmotného majetku při přechodu na hospodářský rokArchiv

15.9.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost přechází na hospodářský rok. Její účetní období je nyní od 1.1.2014 - 30.06.2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zpráva o vztazích mezi spojenými osobamiGarance

25.6.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych Vás poprosit o odpověď, zda společnost, kde jsou tři společníci s rovným třetinovým podílem, má za povinnost sestavovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Oprava chyby minulého obdobíArchiv

27.2.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu ohledně přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Paušální výdaje při vedení podvojného účetnictví FO 2014Archiv

12.2.2015, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba má příjmy dle § 9 ZDP a rozhodla se pro vedení podvojného účetnictví. V roce 2014 došlo k novelizaci § 23odst. 1 ZDP, kde je řečeno, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady. Je možno…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetnictví nově vzniklých spolků po 1. lednu 2014

6.6.2014, Zdroj: Ministerstvo financí

V otázce vedení účetnictví nově vzniklých spolků po 1. lednu 2014 se Ministerstvo financí přiklání k názoru, že nelze i u těchto účetních jednotek vyloučit možnost vedení jednoduchého…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtový rozvrh

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Registrovaní | DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní knihyArchiv

11.9.2012, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na teoretický výklad popisu  účetní závěrky  a na konkrétním příkladu uvádíme postup při uzavírání a otevírání účetních knih, který vychází ze zákona o účetnictví, Vyhlášky a zejména  Českého účetního standardu  pro podnikatele…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní záznamArchiv

9.9.2011, Ing. Jaroslav Trávníček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní předpisy jsou průběžně aktualizovány a velká pozornost je stále více věnována pro někoho formálním náležitostem vedení …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...