dnes je 25.2.2024

Smlouva o zápůjčce - účtováníArchiv

21.11.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci poskytují svojí začínající s. r. o. zápůjčky (úročené i bezúročné). Vnitřní směrnicí je stanoveno, že v případě, kdy je hodnota zápůjčky nad 50 tis. Kč, bude sepsána Smlouva o zápůjčce (do 50 tis. Kč bez smluv). Protože se stává, že zápůjčky jsou od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dar od mateřské společnosti pro ukrajinské zaměstnanceArchiv

28.2.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostali jsme finanční dar od naší mateřské společnosti pro ukrajinské zaměstnance. Rozhodli jsme se za tyto peníze pořídit poukázky do obchodu s potravinami a rozdat jim je. Nejde o naše kmenové zaměstnance, ale o agenturní. Jak tuto transakci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ceny v účetnictví a daníchGarance

30.8.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti účetnictví a daní se často setkáváme s různými cenami, které hrají velkou roli při účtování a zdaňování. V tomto článku si rozebereme nabývací cenu, pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu, vlastní náklady, tržní hodnotu, reálnou hodnotu,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dárkové poukazy pro zákazníkyArchiv

6.8.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost by ráda poskytovala v rámci benefitního programu dárkové poukázky na nákup v obchodech např. elektro, zájezdy apod. Je to pro společnost nedaňový náklad? Jakým způsobem tyto poukázky dostat do nákladů jakožto podporu prodeje? Protože i přesto,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej cenných papírů s podílem do 5 % nabytých do konce roku 2013

25.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů se v oblasti osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů v minulosti několikrát měnil. Při prodeji je potřeba vzít v úvahu přechodná ustanovení jednotlivých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pohledávka uhrazena směnkou, kterou ale dlužník neuhradilArchiv

18.5.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2014 jsme fakturovali odběrateli zboží. K placení využíval směnky. Banku jsme požádali o eskont směnek. Jedna směnka k jedné faktuře se však vrátila z banky jako neproplacená. Tuto směnku se splatností 25. 3. 2014, která byla vystavena k faktuře splatné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva financí na zřízení Centrální evidence účtů

5.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Vláda schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr, který bude spravován Českou národní bankou, bude obsahovat výpis existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ministerstvo financí vyvrací mylná tvrzení o evidenci tržeb

10.9.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Na sociálních sítích se v souvislosti s EET objevují některá tvrzení, která se snaží zpochybňovat důvěryhodnost informací Ministerstva financí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

E-tržby ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

31.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navrhovaná úprava nenaruší ochranu soukromí a osobních údajů. Návrh zákona nezakládá nové zpracování osobních údajů; ze strany orgánů Finanční správy nejsou de facto vyžadovány žádné údaje, ke kterým Finanční správa nemá přístup již nyní; mění se pouze způsob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Sankce a e-tržby

29.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navržená úprava sankčních mechanismů vyhovuje ústavním požadavkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Namísto "Elektronické evidence tržeb" už jen "e-tržby"

23.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Projekt Elektronické evidence tržeb získal své oficiální logo. Jsou jím "e-tržby". Jeho součástí je i slogan "MÁ DÁTI. DAL". Logotyp symbolizuje jak on-line elektronickou komunikaci při procesu evidování tržeb, tak poctivost a rovné podmínky na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Převod cenných podílů a osvobození od daně z příjmů, pokyn D-22 (4. část)

27.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z prodeje cenných papírů mohou být osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Důležitá je doba držby anebo výše příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování dividendArchiv

22.4.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem se účtují u společnosti s ručením omezeným se sídlem v ČR dividendy, které byly vyplaceny z USA a zdaněny 15% daní? Jakým způsobem se pak tyto dividendy v ČR daní a jak se uvedou v přiznání k dani z příjmů?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Limit pro hotovostní platby se snížil na 270 000 Kč

7.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příjmy z převodu podílu a cenných papírů od roku 2014

11.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby s příjmy z obchodování s cennými papíry a vlastníci podílů podléhají od roku 2014 jiným pravidlům pro osvobození a zdanění těchto příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda chce zvýšit ochranu klientů cestovních kanceláří

3.5.2013, Zdroj: Vláda

Opatření ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří v případě úpadku projedná vláda. Cílem je uplatnění nároku klienta v plném rozsahu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Návrh novely zákona o platebním styku a o omezení plateb v hotovosti

20.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Vzhledem k tomu, že stávající úprava nepokrývá např. dary či půjčky, lze ji tak snadno obejít. Omezení plateb v hotovosti pouze na případy, kdy je platbou uhrazován závazek, nemá rozumné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...