dnes je 25.2.2024

Změny v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

19.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července některé změny, které souvisí s pomocí ukrajinským uprchlíkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků

5.5.2022, Zdroj: Státní ústav inspekce práce

Státní úřad inspekce práce se v následujícím období nad rámec plánovaných kontrol rovněž zaměří na kontroly dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na území České republiky nastoupili či plánují nastoupit do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Cizinci - zaměstnáváníArchiv

3.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech dochází ke stále většímu nárůstu mezinárodního obchodu a s tím souvisejícího pohybu pracovních sil. Na území ČR vykonává práci celá řada zaměstnanců zahraničních společností a naopak tuzemští zaměstnavatelé vysílají své zaměstnance k výkonu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

30.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novela zákoníku práce od 30. července 2020 a od 1. ledna 2021

11.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Informace pro správné podávání podkladů k ošetřovnému ze strany zaměstnavatele

10.6.2020, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Situace kolem viru Covid-19 citelně dopadla na zaměstnance a zaměstnavatele. V souvislosti s uzavřením školských zařízení vyvstala potřeba péče o děti zaměstnanců, kteří uplatňují nárok na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dotaz ke koronaviru - zaměstnanec ve zkušební doběArchiv

4.5.2020, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze zaměstnanci ve zkušební době na základě překážky v práci nařídit „volno” a vyčkávat na zlepšení? Pokud nenastane, propustit ho. Nebo propustit rovnou?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dotaz ke koronaviru - nařízení dovolenéArchiv

30.4.2020, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lez nařídit zaměstnanci dovolenou např. každý pátek v týdnu po dobu x týdnů?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Švarcsystém ve stavebnictví

25.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy hodnotil znaky nezávislé činnosti ve stavebnictví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novela zákoníku práce - dovolená, sdílené pracovní místo atd.

16.10.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018

25.10.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Evropská komise představila balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života

10.5.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dodržování nařízení vlády, které zvýšilo minimální mzdy řidičům autobusů, bude kontrolovat SÚIP

8.3.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku letošního roku platí nařízení vlády, které zajistilo zvýšení minimální mzdy u řidičů veřejné autobusové dopravy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti podat přiznání

7.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů navrhuje zdanit příjmy ze zaměstnání do 2 500 Kč měsíčně srážkovou daní, aby nevznikala v případě souběžných příjmů povinnost podat daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Povinná náležitost mzdového listu

6.1.2017, Zdroj: Finanční správa

Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novela zákona zabrání zneužívání agenturního zaměstnávání

22.9.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová prosadila opatření, která upravují oblast agenturního zaměstnávání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Hospodářská komora začala přijímat první žádosti firem o pracovní síly z Ukrajiny

12.8.2016, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit tisíce volných míst ve výrobě středně a nízko kvalifikovanými pracovníky z Ukrajiny, již mohou předkládat své žádosti Hospodářské…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Práce, nebo péče o rodinu?

17.4.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Řešení představují alternativní pracovní úvazky a flexibilní formy práce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnavatelé porušují pracovněprávní předpisy

15.5.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Firmy porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Provize u stravenek a daňové náklady

13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, kdy byla podle zákona o daních z příjmů rozdělena na část nedaňovou a daňově znatelnou pouze nominální hodnota stravenky. Provize byla uplatněna jako daňový náklad…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dohoda o pracovní činnosti

27.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel by měl zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou bez časového omezení

14.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona umožňuje při současném zachování obecných pravidel jako výjimku tzv. "řetězení" pracovních poměrů na dobu určitou bez časového omezení. Jde o úpravu, která by měla zpružnit trh práce a pomoci zlepšit konkurenceschopnost…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

MPSV kontroluje nelegální práci

21.3.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se stále soustředí na kontroly nelegálního zaměstnávání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Lékařské prohlídky u zaměstnanců a DPH

15.2.2013, Zdroj: Finanční správa

Jsou vstupní, výstupní a opakované lékařské prohlídky osvobozené od DPH nebo se jedná o zdanitelná plnění z pohledu zákona o DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Cizinci - zaměstnávání a pojistnéArchiv

11.9.2007, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecném hesle  Cizinci - zaměstnávání  řešíme podmínky pro přijetí cizinců do zaměstnání. Související problematiku zdaňování naleznete v heslech  Nerezident daňový - závislá činnost  a  Cizinci - zdaňování . V tomto hesle …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...