dnes je 25.2.2024

Pojistné u OSVČGarance

20.2.2024, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Snížený vyměřovací základ pro zálohy na SP pro nově podnikající OSVČGarance

12.2.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné použít snížený minimální vyměřovací základ pro zálohy (25 % průměrné mzdy) i pro OSVČ, které začaly poprvé podnikat v letech 2022 a 2023?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtováníGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poskytování motorových vozidel zaměstnanci - započtení vstupní ceny do základu daněGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc částka ve…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Peněžitý a nepeněžitý příspěvek na stravováníGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mají tři možnosti, jak svým zaměstnancům mohou z pohledu ZDP přispívat na stravování:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnání malého rozsahuGarance

2.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč za měsíc, případně není-li příjem sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž jeho příjem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Na ePortálu ČSSZ spuštěna služba, díky níž se snadno zapojíte do Milostivého léta u ČSSZ

12.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, mohou zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Senátoři podpořili pomoc lidem zatíženým správními exekucemi

1.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři včera podpořili související dva zákony z pera Ministerstva práce a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úhrada příspěvků a pojistného zaměstnavatelemArchiv

29.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti v celkovém úhrnu až do výše 50 000 Kč ročně (dříve to bylo méně, viz tabulka) platby zaměstnavatele za zaměstnance na soukromé životní pojištění, na penzijní připojištění se státním…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pojistné v daňových (nedaňových) nákladechArchiv

3.3.2023, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat daňovou uznatelností pojistného u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Rozebereme tedy jednotlivé druhy pojistného, a to nejen pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Legislativní změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení od roku 2023

27.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zavádí pro jejich zaměstnavatele vyšší odvod pojistného. Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Kdo a kdy platí zálohy na povinná pojištění

15.9.2021, Zdroj: businessinfo

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

17.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření programu Antivirus.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru v roce 2020Archiv

16.4.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu nařízené karantény náleží zaměstnanci za období prvních 14 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne nemocenské.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného

5.6.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Snížené pojistné se tak projeví v úhradě pojistného poprvé za měsíc červenec 2019.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK

9.5.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V současné době stále není jisté, zda Spojené království (UK) opustí EU na základě uzavření výstupové dohody, či bez ní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Navýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti vstupuje v účinnost

10.4.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Legislativní proces dlouho očekávané změny zákona o sociálních službách byl dokončen. Zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl uveřejněn ve Sbírce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poslanci zmírnili pravidla pro výplatu dávek v poukázkách

5.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna přijala 4. prosince 2018 změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění navrženém Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

V prosinci a lednu se stali tatínky. Mají od února nárok na otcovskou?

24.1.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Letos od 1. února si novopečení tátové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění - otcovskou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz

18.10.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Náměstkyně vydala pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí Instrukci č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN -…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné

14.8.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Evidenční list důchodového pojištění nepotřebujete, klidně ho vyhoďte. Omyl.

13.7.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), ne vždy svou povinnost z různých důvodů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji. Zvýší se i přídavky na dítě

7.6.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Senát schválil novelu zákona o státní sociální podpoře, která zavádí řadu změn. Rodičovský příspěvek bude možné čerpat výrazně rychleji. Zvýší se přídavky na děti i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Vyšší bude i daňová sleva na první…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda snížila pojistné pracujícím rodinám s více dětmi

13.4.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda přijala návrh ministryně Michaely Marksové, který zavádí rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

O příspěvek na dojíždění za prací mohou žádat lidé z celé republiky

10.11.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Chystané novelizace předpisů o sociálním zabezpečení

25.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V přípravě jsou návrhy novelizace zákonů týkajících se sociálního zabezpečení. Mají znamenat nižší pojistné pro osoby s dětmi.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

13.4.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 - pozor na časté chyby!

23.3.2016, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2015 vykonávaly činnost.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Rekapitulace změn v oblasti práce a sociálních věcí

29.12.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvyšuje se minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový příspěvek 1 200…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jednotný registrační formulář

18.9.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Senát schválil zrušení neúčinného zákona o úrazovém pojištění

14.8.2015, Zdroj: ČTK

Senát schválil návrh na zrušení sporného a neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaměstnanec vs. živnostník

16.7.2015, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

ČSSZ má nové interaktivní tiskopisy

15.7.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Studenti a pojistné na sociální zabezpečení

3.7.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Studenti se podle zkušeností OSSZ často zajímají o to, zda během studia nemusí odvádět pojistné na sociální zabezpečení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Doplatek na bydlení dle ÚP a obcí

25.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stát prostřednictvím Úřadu práce a obce by měly v otázce souhlasu s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, aby byl naplněn duch zákona o hmotné nouzi.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ - do 4. května 2015

23.4.2015, Zdroj: VZP

Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je pro většinu osob samostatně výdělečně činných 4. května 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

2.4.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

I ten, kdo v roce 2014 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti. Všichni podnikatelé,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o výši pojistného - nový tiskopis

11.2.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odměňování zaměstnanců - dárkové poukázkyArchiv

30.1.2015, Ing. Růžena Klímová, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěli bychom odměnit všechny zaměstnance poukázkami na nákup zboží v hodnotě 1 500 Kč. Nevztahují se na nás pravidla FKSP. Dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP uhradíme poukázky ze sociálního fondu. Budou tyto poukázky zatíženy daní z příjmu a odvody SZ a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pojištění odpovědnosti manažerůArchiv

28.11.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost uzavřela s pojišťovnou Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti manažerů. Pojistník je společnost. Pojištěné osoby jsou členové představenstva a dozorčí rady (v našem případě zaměstnanci). Pojistnou částku uhradí společnost. Pojištění je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia nevzniká

26.6.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vyměřovací základ pro účely sociálního zabezpečení

9.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s placením pojistného na sociální zabezpečení je třeba znát, kdo pojistné platí (okruh pojištěných osob, podmínky účasti na nemocenském pojištění a kdo se považuje za zaměstnavatele), z čeho se pojistné platí (vyměřovací základ), v jaké výši se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o příjmech a výdajích z pohledu OSSZ

4.4.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

I ty OSVČ, které podnikaly jen část roku 2013, musí podat Přehled o příjmech a výdajích OSSZ.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dohoda o pracovní činnosti

27.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel by měl zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Povinná elektronická komunikace pro osoby samostatně výdělečně činné se o rok odloží

20.9.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Osoby samostatně výdělečně činné budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zdanění OSVČ v roce 2012 a 2013

13.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi lety 2012 a 2013 se významně změnily odvodové podmínky osob zdaňovaných podle § 7 zákona o daních z příjmů. Hlavním faktorem je zavedení stropů na výdaje, zavedení zvýšení daní o 7 % a zrušení stropu na zdravotní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Výkon samostatné výdělečné činnosti a předdůchod

7.8.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Předdůchod je zcela nový institut, který přinesla důchodová reforma. Čechy to zaujalo, ale někteří pomýšlejí po chvilce oddechu na práci...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 je nutné odevzdat nejpozději do 2. května 2013

5.4.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Povinnost předložit přehled mají i ti lidé, kteří podnikali jako osoby samostatně výdělečně činné pouze část loňského roku nebo pobírají důchod, studují či jsou zároveň…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Seznam tiskopisů, které je možné i v roce 2013 podávat ČSSZ písemně

20.3.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se rozhodla odložit zavedení povinné elektronické komunikace pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaře. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři mohou ještě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...