dnes je 28.2.2024

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou

6.4.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Školení k BOZP v případě agenturního zaměstnávání

6.10.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Kdo má povinnost školit v oblasti BOZP v případě dočasně přidělených zaměstnanců agentury práce k uživateli? Může uživatel na základě domluvy s agenturou práce namísto zaměstnanců agentury práce seznámit s konkrétními podmínkami na pracovišti pouze zástupce z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

OSVČ a povinnosti k naplnění BOZP

20.5.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Má OSVČ nějaké povinnosti na úseku BOZP, i když nemá žádné zaměstnance?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Školení k BOZP u řidičů "referentských" vozidel

22.4.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Přečtěte si odpověď níže na tento dotaz: Jak je to se školením řidičů "referentských" vozidel včetně jeho školení prostřednictvím e-learningu?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pracovní úraz poslední den trvání pracovního poměru

29.9.2021, Zdroj: BOZP-info

Příteli se stal pracovní úraz poslední den, kdy mu platila smlouva. Prodloužení smlouvy nepodepisoval a ani mu nikdo neřekl, zda s ním počítají i nadále. Vím, že je stanovena ochranná lhůta, ale bohužel už nevím, co přesně to…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Co se mění v roce 2019 v oblasti práce a sociálních věcí

16.1.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jde např. o navýšení rodičovského příspěvku, zvýšení příspěvku na péči ve lll. a lV. míře závislosti atd.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Osoba postižená pracovním úrazem nesmí doplatit na nepřehlednou transformaci svého zaměstnavatele

18.10.2018, Zdroj: Ústavní soud ČR

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací

17.10.2018, Zdroj: Ústavní soud ČR

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

V roce 2017 se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let

1.6.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V loňském roce zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda schválila novelu zákoníku práce v oblasti výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku

14.2.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh zákona z dílny MPSV, kterým se mění zákoník práce a další související zákony ve spojitosti s tím, aby již nadále v praxi nedocházelo k odlišnému přístupu u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Inspektoři práce letos provedli osm tisíc kontrol, nelegálně pracovalo 2 446 lidí

11.12.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců je každoročně jedním z hlavních úkolů Státního úřadu inspekce práce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Kdy hrozí nejvíce pracovních úrazů?

26.11.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda schválila novinky v odškodňování po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání

30.10.2015, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, připravilo Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho smyslem je stanovit pravidla pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancůmGarance

8.9.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Senát schválil zrušení neúčinného zákona o úrazovém pojištění

14.8.2015, Zdroj: ČTK

Senát schválil návrh na zrušení sporného a neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nejvíce pracovních úrazů se stává zaměstnancům ve věku 36 až 40 let

12.8.2015, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Pondělí, desátá až jedenáctá hodina dopolední, zaměstnanci ve věku 36 až 40 let. Právě tehdy a právě této věkové skupině se loni podle Státního úřadu inspekce práce stalo nejvíc pracovních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Kontroly agenturního zaměstnávání a případné změny od 1. 1. 2016

26.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jaké nejčastější chyby našli inspektoři při kontrolách agenturního zaměstnávání? Co navrhuje ministryně práce a sociálních věcí v této problematice od 1. 1. 2016?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Hlášení a evidence pracovních úrazů bude mít od 1. 1. 2015 přesnější pravidla

23.10.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od ledna příštího roku dojde ke změně způsobu hlášení a evidence úrazů tak, aby lépe odpovídalo nařízením Evropské unie.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zákon o úrazovém pojištění se znovu odkládá

4.9.2014, Zdroj: Hrad.cz

Účinnost nového zákona o úrazovém pojištění se znovu odkládá, a to o další dva roky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele

19.8.2013, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Pracovním úrazem není úraz, který se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...