dnes je 8.6.2023

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh novely insolvenčního zákona týkající se oddlužení

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji oddlužit, a tím se dříve dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vymezení mateřských společnostíGarance

12.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP osvobozuje v určitých případech příjmy:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zdaňování jednatelů, společníků a členů statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným a členů orgánů ostatních právnických osobGarance

20.4.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy členů orgánů právnických osob se zdaňují jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. To znamená, že např. jednatelé budou zdaňováni ve stejném režimu jako běžní zaměstnanci sazbou daně 15% ze základu daně. Pokud jednatel (člen či předseda…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej obchodního podíluArchiv

17.2.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše klientka zdědila společnost. Její tatínek byl jediným společníkem od června roku 2015 a ona tento podíl nabyla v dědictví v roce 2021. Nyní by ráda společnost rozdělila na dvě a prodala 100% obchodního podílu jedné z takto vzniklých dvou nových obchodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Sloučení firem a daňová ztrátaArchiv

23.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě firmy A a B se chtějí sloučit, firma B bude nástupnickou firmou. Firmě A vznikla daňová ztráta v minulých letech, která se dá odečíst od základu daně § 34 ZDP. Tuto ztrátu by si firma A mohla ještě odečíst i v následujících letech. Když se tyto dvě firmy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Manželé a majetek ve vztahu k podnikáníGarance

3.11.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní institut spoluvlastnictví upravuje občanský zákoník (dále NOZ) v ustanoveních §§ 1115 až 1157 NOZ, právní institut společného jmění manželů je pak upraven v §§ 708 až 753 NOZ.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Menší podniky dostanou v podpůrném programu 300 milionů korun na digitalizaci

16.9.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ukončení, přerušení podnikání, změny v uplatňování výdajůGarance

29.7.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat daňovými souvislostmi ukončení a přerušení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, resp. nájmu fyzické osoby, která nevede účetnictví. Rozebereme si dále postup při změně způsobu uplatňování výdajů, a to…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Společník s. r. o.Archiv

2.3.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku vás seznámíme se základními pravidly týkající se účasti společníka na společnosti s ručením omezeným a s tím souvisejícími daňovými aspekty.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jak předejít insolvenčnímu řízeníGarance

6.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se podnikateli hodně nedaří – ať už vlastní nebo cizí vinou – a dluhy firmě „přerostou přes hlavu”, pak bohužel často vedení rezignuje na podle něj už nemožné hledání řešení a snaží se před zaklepáním exekutora ochránit zbývající firemní majetek. A právě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Poslanci přijali dlouho očekávanou novelu insolvenčního zákona

31.10.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Zákonodárci dne 26. 10. 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nový trestný čin maření spravedlnosti

20.9.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela trestního zákoníku prošla třetím čtením ve Sněmovně: zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

10.9.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

30.5.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda 30. 5. 2018 schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příplatek společníka k základnímu kapitálu v s. r. o.Garance

10.4.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společník A (podíl na společnosti 51 %), společník B (podíl na společnosti 24,5 %), společník C (podíl na společnosti 24,5 %). Společník A v minulosti poskytl společnosti příplatek společníka k základnímu kapitálu (účtováno analyticky na 413). Příplatek nebyl…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízeníArchiv

27.2.2018, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

k nepromlčeným pohledávkám, které musí být přihlášeny u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona 30 dnů, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jak z dluhové pasti?

7.2.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti spouští webové stránky pro dlužníky i právnické profese.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Výplata podílu na ziskuArchiv

8.8.2017, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. (A) rozhodnutím jediného společníka v červenci 2016 převedla 80% podílu na a. s. (B). Do OR bylo zapsáno v červenci 2016, 20% s. r. o. vlastní FO, 80% s. r. o. vlastní a. s. V lednu 2017 bylo Valnou hromadou rozhodnuto, že bude vyplacen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej akciíArchiv

2.8.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba prodává akcie představující 100% podíl na akciové společnosti. Akcie nabyl v roce 2011. V roce 2015 zvýšil ze zisku společnosti základní kapitál. V notářském zápisu je uvedeno, že akcie budou vyměněny za nové akcie s vyšší nominální hodnotou,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Omezení podvodů a vydírání v insolvenčních řízeních; začíná platit novela insolvenčního zákona

1.8.2017, Zdroj: justice.cz

Novela vstoupila v účinnost 1. 7. 2017 a zaměřuje se mj. na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Další krok k férovějším insolvencím

29.3.2017, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový systém postihů vůči insolvenčním správcům. Nová metodika sankcí je dalším nástrojem k dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také zprůhlednění dohledové činnosti ministerstva v neustále se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Snazší cesta k oddlužení

23.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

láda schválila návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří mají snahu splácet své závazky, ale kvůli jejich výši se ocitnou v dluhové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

18.8.2016, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 54b PVZÚ Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dneGarance

16.8.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Konec podvodných oddlužovacích společností i průhlednější insolvenční řízení

11.4.2016, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů

24.3.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

V souvislosti s implementací daně darovací a daně dědické do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenala finanční správa zvýšené množství dotazů laické i odborné veřejnosti na zdaňování bezúplatných příjmů daní z příjmů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vznik živnostenského listuArchiv

24.11.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost ABC, s.r.o., plátce DPH, uzavírá smlouvu o zprostředkování s podnikajícími PO a FO (smluvní partner), které mají kamenné obchody nebo e-shopy a pomáhá jim zajistit do těchto obchodů či e-shopů zákazníky. Tito zákazníci jsou registrování u firmy ABC,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Společnost s ručením omezeným (nová pravidla a rozdíly oproti dřívější úpravě) - 1. částArchiv

15.7.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) přestavuje nejpoužívanější formu obchodní společnosti v České republice, která patří spolu s dalšími společnostmi a družstvem mezi obchodní korporace. Spolu s akciovou společností je s.r.o. řazena mezi tzv.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Posílení transparentnosti insolvenčních řízení a boj s insolvenční mafií

10.7.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců; povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu, a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odměňování jednatele s. r. o.

19.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 se podmínky pro odměňování jednatelů zásadním způsobem změnily. Jsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále „ZOK“), který mimo jiné říká, že není-li odměňování ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nové nařízení vlády napomůže ochraně práv spotřebitelů před nekalými praktikami - se vzorem

8.11.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda na svém jednání schválila nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřením distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej obchodního podílu

24.10.2013, Ing. Dalimila Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatit společníkovi podíl na zisku za rok, ve kterém prodal svůj obchodní podíl?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pokuta uložená úřadem za přestupek nepřechází na dědice

5.8.2013, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Povinnost zaplatit pokutu za přestupek nepřechází na jiné osoby - na dědice. Neuplatní se zde obecné pravidlo o přechodu daňové povinnosti zakotvené v daňovém řádu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dopady nového občanského a obchodního zákoníku do daní

17.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2014 má vstoupit v účinnost nová úprava soukromého práva. Změna některých institutů se promítne o do daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Náležitosti kupní smlouvy

13.6.2013, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Doba plnění (doba splatnosti faktur)Archiv

13.5.2013, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 11. 4. 2013 návrh novely obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se zpřesňuje postup při zápisu do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby (§ 38b) a dále doba…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Věcné daňové změny vyvolané změnou soukromého práva od 1. 1. 2014

9.5.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové zákony již platné rekodifikaci soukromého práva.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opatření pro omezení administrativního zatížení u prokazování energetické náročnosti budov

17.4.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílem navrhovaných změn je pomoci hlavně vlastníkům starších rodinných domů a bytů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Založení s. r. o. jako obcházení DPH

15.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o situaci, kdy považoval založení společnosti s ručením omezení jako způsob obcházení povinnosti k registraci a odvodu DPH. Co to znamená pro daňovou praxi a jistotu daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

K prodeji alkoholu bude nutná koncese

13.3.2013, Zdroj: Vláda

Vláda minulý týden schválila zavedení koncese na prodej alkoholu. Její zavedení neomezí podnikání a vstup nových podnikatelských subjektů na trh.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vláda posílí práva účastníků insolvenčního řízení

1.3.2013, Zdroj: Vláda

Vláda projedná změny insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, které umožní společné oddlužení manželů a oddlužení osob samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...