dnes je 17.6.2024

Prodej obchodního závoduGarance

4.6.2024, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení pojmu „obchodní závod” obsahově nahradilo termín podnik, který byl vymezen zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jenž byl v rámci změn právních předpisů zrušen. V občanském zákoníku již nenalezneme smlouvu o prodeji podniku jako smluvního typu,…

Dostupné v časových verzích: 2024
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Potřebná prověrka při koupi společnostiGarance

23.5.2024, Ing. Jan Tecl, PhDr., Eliška Krutská, EKP.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení společnosti znamená pro kupujícího uhrazení kupní ceny, která obvykle dosahuje vysokých řádů. I z tohoto důvodu je důležité provést důkladnou due diligence (v češtině možné označit jako prověrka) v oblasti finanční, právní nebo daňové. Tato prověrka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Změny v přeměnách schváleny poslanci

30.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila návrh novelizace zákona o přeměnách a souvisejících předpisů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 23g ZDP Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictvíGarance

23.4.2024, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 23e ZDP Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajůGarance

22.4.2024, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Vláda schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který reaguje na evropskou směrnici a poznatky z praxe

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Hlavním cílem je jednak zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici, která upravuje přeshraniční přemístění sídla, přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělení, ale také reaguje na poznatky…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Tuzemské fúze kapitálových společnostíGarance

19.4.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odštěpení společnostiArchiv

22.12.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat majetek a závazky při odštěpení společnosti? Původní společnost nezaniká.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Splátka úroků u typu účtu se zvláštním režimem při fúziArchiv

31.10.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodným dnem fúze je 1. 1. 2022. Došlo k fúzi dvou společností. V obou společnostech je stejný jednatel. V červnu byla fúze zapsána do obchodního rejstříku (dále „OR”) a bankovní účet převeden na nástupnickou společnost, která platila úroky za období 01-06.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přeměny obchodních korporací z pohledu daně z příjmů právnických osobGarance

6.9.2022, Ing. Josef Medek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bude vysvětleno, co jsou to přeměny společností a jaké jsou jejich dopady z pohledu daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, že budou rozebrány daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů právnických osob, také se dotkneme oblasti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 23h ZDP - Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikaceGarance

8.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 23c ZDP Fúze a rozdělení obchodních korporacíGarance

4.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 23a ZDP Převod obchodního závodu na obchodní korporaciGarance

3.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Úhrada ztráty dceřiné společnostiArchiv

10.12.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost A s. r. o., společníkem jsou dvě fyzické osoby. Společnost B s. r. o., společníkem je společnost A s. r. o. (66 % ZJ) a společnost C s. r. o. (34 % ZJ). Společnost B s. r. o. vykazuje ztráty minulých let. Lze nějakým způsobem převést tyto ztráty od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Převod majetku z OSVČ na s. r. o.Archiv

7.7.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba podnikatel podnikající na základě ŽL (OSVČ), plátce DPH, plánuje založit v průběhu tohoto roku novou s. r. o. s cílem vložit do ní část svého obchodního závodu (§ 502 NOZ). Současná činnost podnikatele i budoucí činnost s. r. o. budou shodné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Jak předejít likvidaci s.r.o.Garance

14.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. je obvykle zakládána za účelem dlouhodobého (trvalého) provozování podnikatelské činnosti. Někdy ale časem nastanou okolnosti, ať už interní nebo externí, kdy je nejlepší nebo dokonce jedinou variantou ukončení firmy. Důvody nemusejí být vždy dramatické…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Snížení základního kapitálu a.s.Archiv

13.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost má základní kapitál 7 mil. Kč. Při zakládání byl vložen do společnosti dům v hodnotě 7 mil. Kč. Základní kapitál nebyl nikdy navyšován. Nyní by chtěla a.s. základní kapitál snížit a snížení vyplatit ne v penězích, ale v podobě pozemků, které…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Oceňovací rozdíl při rozdělení obchodní korporaceArchiv

16.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze společnosti A se odštěpila společnost B. Ve společnosti B vznikl rozdíl mezi hodnotou majetku a dluhů ve výši 2 632 000 Kč – evidujeme na účtu 418. Má toto nějaké daňové dopady? Musíme rozpouštět do výnosů? Nebo můžeme ponechat na 418 v původní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 23f ZDP - Výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajůGarance

7.6.2019, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 23d ZDPGarance

5.6.2019, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

FúzeArchiv

14.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci fúze, kdy jmění zanikající společnosti nebylo oceněno posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., došlo oproti podílu v dceřiné společnosti v zahajovací rozvaze, k rozpuštění tohoto podílu proti základnímu kapitálu, kapitálovým fondům…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odštěpení společnostiArchiv

13.6.2017, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze společnosti A (společníci X a Y po 50 %) byla odštěpena část do nově vzniklé společnosti B. Rozhodný den byl 1. 7. 2016, valná hromada schválila projekt dne 17. 1. 2017 a do obchodního rejstříku bylo zapsáno 1. 2. 2017. Současný stav je tedy takový, že ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Transformace v. o. s. na s. r. o. a daňový dopadArchiv

13.4.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejná obchodní společnost, založena před 20 lety, se transformuje na společnost s ručením omezeným. Prosím o právní a daňové aspekty transformace. Při následném prodeji tohoto s. r. o. můžeme uplatnit osvobození od daně z příjmu – jak to je s časovým testem 5…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 54b PVZÚ Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dneGarance

16.8.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 54a PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

3.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 54 PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

2.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Podíl na sesterské společnostiArchiv

10.3.2016, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 naše česká společnost (a.s.) nabyla vkladem 100% podíl na své sesterské kyperské společnosti (obdoba s.r.o.), který plánuje prodat své jiné sesterské společnosti sídlící též na Kypru. Jaká bude nabývací cena podílu pro daňové účely (snižující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 21f ZDP Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavůGarance

31.3.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 23b ZDP Výměna podílůGarance

23.3.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

§ 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporacíGarance

3.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Srážková daň u likvidačního zůstatku družstvaArchiv

6.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bytové družstvo v likvidaci musí vypořádat likvidační zůstatek (který odpovídá vlastnímu kapitálu). Podléhá tento likvidační zůstatek srážkové dani? Družstevníci se dohodli, že peníze, které jsou na účtu družstva, postoupí na účet společenství…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Osoby spojené - převodní ceny (transferové ceny)Archiv

25.1.2013, Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecném textu Osoby spojené uvádíme přehled vybraných daňových a účetních norem, u kterých různým způsobem pro daňové účely testujeme vztahy mezi spřízněnými osobami.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní souvislosti sloučeníArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeměny a v tom i fúze společností včetně sloučení jsou řešeny normami s různou právní silou. Základní ustanovení (v tom zejména o oceňování) jsou obsažena v zákoně o účetnictví (dále ZÚ). Podrobnější ustanovení, s ohledem zejména na goodwill a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přeshraniční fúzeArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno již v úvodu, do českého právního řádu byla včleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26. 10. 2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností („Desátá směrnice“). Je včleněna do hlavy IX ZoPS –…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní souvislosti splynutíArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operace, které se provádí v rámci konečných účetních závěrek i sestavení zahajovací rozvahy, jsou obdobné jako u fúze sloučením. ČÚS č. 011 pro podnikatele se plně vztahuje i na postupy v rámci splynutí společností. Poněkud odlišný postup je v rámci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Právní vymezení pojmuArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splynutí je po sloučení druhá forma fúze. Rozdíl mezi sloučením a splynutím spočívá v tom, že při sloučení jsou zúčastněnými společnostmi jak společnosti zanikající, tak společnost nástupnická, takže jmění zanikající společnosti přechází na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účetní souvislostiArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrky se sestavují ke dni předcházejícímu rozhodný den převodu jmění. Tyto konečné účetní závěrky sestavuje jak zanikající společnost, tak hlavní akcionář (tuto závěrku nepožaduje ZoPS, ale zákon o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Konečné účetní závěrkyArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost provádění účetních závěrek je zakotvena v ZoPS a v zákonu o účetnictví. Při přeměnách společností (včetně sloučení) je základním termínem rozhodný den fúze…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Právní souvislosti sloučeníArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před velkou novelou ObchZ, tj. do roku 2000, bylo možné provádět pouze sloučení obchodních společností stejného druhu. Od roku 2001 se mohou slučovat obchodní společnosti různého druhu (je vyloučen mezikrok změny právní formy tak, aby byly…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozděleníGarance

1.1.2011, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby byly podniky úspěšné v konkurenčním boji na evropském a světovém trhu, tak se spolu třeba sloučí, jedna firma převádí za podíl na druhé firmě část své firmy, nebo provádějí jiné podnikové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zahajovací rozvahaArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mechanismus postupu sestavení zahajovací rozvahy obsahuje ČÚS 011. Jak se naloží s řadou položek, záleží na dohodách obsažených v projektu fúze sloučením. Podle toho, jestli budou přecházet na nástupnickou společnost, zachytí se v zahajovací…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Právní vymezení pojmuArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění zaniklé společnosti na (jednoho) společníka (akcionáře) je od 1. 1. 2001 novým způsobem přeměny společností. Převodem jmění na společníka dochází k zániku obchodní společnosti s tím, že jmění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování v přechodném obdobíArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechodným obdobím nazýváme období počínající rozhodným dnem fúze a končícím dnem předcházejícím dni zápisu fúze do OR. Pojetí účtování v tomto období doznalo změn. Toto období není ani účetním ani zdaňovacím obdobím (to končí až koncem toho…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přeměny společnostiArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava přeměn společností je obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Zákon vstoupil v platnost 1. 7. 2008 a nahradil předchozí právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku. Právní norma vychází z rámce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Prodej podniku - kupujícíArchiv

3.9.2008, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu koupě podniku je třeba hledat v ustanoveních obchodního zákoníku, a to konkrétně v §§ 476 - 488a. Koupě podniku se děje na podkladě smlouvy o prodeji podniku, která je speciálním druhem kupní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...