dnes je 3.12.2022

Závodní stravování - problematika daní z příjmůGarance

8.11.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnanců je možné za splnění stanovených podmínek daňově zohlednit. Vlastní daňový režim je ovlivněn mimo jiné výší příspěvku, formou plnění a způsobem zajištění stravování.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Náklady na legalizaci černé stavby a jejich účtováníGarance

12.10.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro legalizaci černé stavby, která byla postavena již v roce 2002, jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci ke stavbě. Náklady na dokumentaci jsou necelých 200 000 Kč a přibydou ještě poplatky za vyřízení na úřadě. Chci se zeptat, na jaké účty náklady…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úrok z úvěru na pořízení cenných papírůGarance

6.10.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme otevřený obchodní úvěr (margin) na pořizování cenných papírů přes burzu a účtují se nám z jeho čerpání úroky. Jsou tyto úroky daňově uznatelným nákladem a je možné o tyto úroky ponížit zisk, který bude realizován z prodeje takto pořízených cenných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příspěvek do fondu oprav právnickou osobouGarance

25.8.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba je majitelem bytové jednotky a přispívá SVJ do fondu oprav. Platby do fondu oprav účtuje průběžně na účet 314. V roce 202X SVJ vyčerpalo fond oprav na opravu fasády, na část nákladů, které nebyly pokryté z fondu oprav, čerpalo provozní úvěr,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaúčtování pohledávky SberbankGarance

28.7.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Povinné ručení při prodeji vozuGarance

16.6.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V lednu jsme prodali náš firemní vůz soukromé osobě, ta ho registrovala až v březnu. Za prodaný vůz jsme zaplatili do této doby havarijní pojištění s povinným ručením. Jak toto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odpisy nehmotného majetkuGarance

4.5.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 není nehmotný majetek (NM) pro účely ZDP definován. Historicky jde o návrat ke způsobu, který byl uplatněn již v letech 2001 až 2003, viz následující…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování u manka a škody - DPHGarance

26.4.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuji interním dokladem DPH z mank na 548/343 a do přiznání k DPH uvedu na řádek 45 záporně částku DPH z mank. Pak ale budu mít DPH v přiznání 2x, je to tak? Co je třeba dále zaúčtovat?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

543 - DaryGarance

15.3.2022, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 543 se zachycují poskytnuté dary nebo jiné bezúplatné převody v provozní oblasti, bezúplatné plnění dle ZDP, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Občerstvení na večírek pro zaměstnanceGarance

15.2.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na firemní večírek bylo zakoupeno občerstvení – jídlo, pití nealko a pivo. Večírek se konal v areálu firmy. Zaúčtujeme vše na 513900, je to v pořádku? Na straně zaměstnance, musíme něco daňově řešit? Večírek je spojen jako roční schůze zaměstnanců. Když nebude,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele za exekuce

31.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace exekučního řádu a občanského soudního řádu přinesla mj. náhradu nákladů pro zaměstnavatele za to, že provádí exekuce ze mzdy zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování vratky poštovného u e-shopuGarance

9.12.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákazník vrací zboží e-shopu v zákonné lhůtě zpět v rámci reklamace, tedy odešle a zaplatí poštovné. E-shop je plátce DPH, zákazník tedy obdrží opravný daňový doklad na celou částku původního dokladu. Nicméně je třeba kompenzovat také poštovné, které musel…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Závazky po splatnosti - jejich účetní a daňové vypořádáníArchiv

23.9.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se správně účetně a daňově vypořádat z pohledu DPH a daní z příjmu právnických osob se závazky? Závazky jsem účetně „podědila” po kolegyni, jsou z roku 2018 a 2019. Jde o zahraniční, tj. faktury za dovoz zboží z USA či pořízení zboží z EU, případně služby.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zaúčtování faktury za nákup stravenekGarance

31.8.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Daňové výdaje (náklady) právnických osob související s používáním vozidelGarance

30.8.2021, Ing. Christian Žmolík, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U právnické osoby přichází v úvahu použití vozidla, které:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Developerský projekt - účtováníArchiv

12.8.2021, Ing. Pavla Strakošová a Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založili jsme společnost, jejíž jedinou činností bude výstavba developerského projektu. Po dokončení výstavby bude firma postupně rozprodána (budoucím vlastníkům budou prodány jednotlivé byty včetně okolních ploch jako parkoviště, zelená plocha) a firma tím…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příplatek mimo základní kapitál - nehmotný majetekArchiv

13.7.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba nepodnikatel vložila dne 24. 2. 2020 do své s. r. o. (tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku na konci roku 2019), kde je jediným společníkem a jednatelem, nepeněžní vklad jako příplatek mimo základní kapitál. Tento nepeněžní vklad –…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Příspěvek na test Covid - 19Archiv

18.5.2021, Tomáš Líbal, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat příspěvek od zdravotní pojišťovny na povinné testování na koronavirus?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spojené osoby a úprava ZDArchiv

13.5.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spojené osoby si fakturovaly za poskytnuté služby 100 tis. Kč bez DPH v roce 2018. V roce 2020 zjistily, že obvyklá cena za tyto služby byla pouze 20 000 Kč a cestou narovnání a vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) tento rozdíl vypořádaly. Příjemce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zdanění nevrácené kauceArchiv

11.5.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spol. s r.o. provozuje ubytovací zařízení. Většinou zde bydleli zahraniční studenti. V účetnictví zůstává řada nevrácených kaucí, které museli na počátku ubytování uhradit. Poté ale opustili ubytovací zařízení bez toho, aby si kauci vyzvedli zpět. Čísla jejich…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Účtování hmotné podpory na vytváření nových pracovních místGarance

6.5.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost získala příslib investičních pobídek v roce 2018. Na základě tohoto příslibu byla uzavřená dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst. Ke konci ledna poskytne Úřad práce ČR hmotnou podporu na bankovní účet. Na jaký…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňověGarance

7.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zůstatky nákladových účtů k 31. 12. 2021 v Kč - vazba na výkaz zisku a ztráty, výkaz zisku a ztráty za rok 2021Archiv

17.12.2020, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zpevnění plochyGarance

22.10.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemky – tráva (rok 2019) a na nich byly dva staré rozpadnuté sklady, které jsme nezařazovali do majetku, protože jsme je plánovali zbourat, zlikvidovat v roce 2020. Dílo je ukončené a na celou plochu pozemku (i na plochu, kde předtím stály…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Software - daňová a účetní specifikaArchiv

1.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco článků o hmotném majetku a způsobech jeho odpisování najdeme v odborné literatuře velké množství, o nehmotném majetku toto říct nemůžeme. Možná i proto, že se nehmotný majetek příliš v evidenci majetku právnických či podnikajících fyzických osob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opravné položkyGarance

14.8.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat případy, kdy je tvorba opravných položek (dále také jen OP) daňově uznatelným nákladem. Nejprve se podíváme na právní úpravu společnou pro všechny typy daňově uznatelných OP, pak se jednotlivým typům budeme věnovat podrobněji.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nájemné do konce června 2020

21.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložení plateb nájemného má jenom cash-flow dopady, ostatní daňové dopady nájemních vztahů se nemění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Darování nemovitostiArchiv

28.1.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darování nemovitosti, která je v obchodním majetku akciové společnosti. Je odepsáno cca 1/2 nemovitosti. Akciová společnost chce tuto nemovitost darovat fyzické osobě (předsedovi představenstva). Za jakou cenu ji může a. s. darovat? A má a. s. nějakou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Fakturace od osoby bez živnostenského oprávněníGarance

14.11.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme stavební firma, fyzická osoba, plátce DPH. Obdrželi jsme fakturu od neplátce DPH, který v minulosti podnikal v oboru vodoinstalatérství, ale nyní je v živnostenském rejstříku uvedeno, že jeho živnostenské oprávnění zaniklo. Rádi bychom věděli, zda můžeme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vlastnictví jako podmínka k uplatnění odpisu hmotného majetkuGarance

30.10.2019, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní a daňové praxi se i vlivem pronikání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) začínají množit dotazy, zda a za jakých podmínek lze odepisovat hmotný majetek a zda je k odpisování nutné majetek právně vlastnit. Cílem článku je představit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Roční odměna jednatele z hlediska daně z příjmů POArchiv

22.8.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednateli společnosti je v měsíci květnu vyplacena roční odměna podle smlouvy o výkonu funkce na základě hospodářského výsledku minulého roku. Hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění jsme zahrnuli do nákladů minulého roku. Jak je to z hlediska daně z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Movité věci - vybavení domuGarance

18.6.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., plátci DPH v ČR a v loňském roce jsme koupili nemovitost – rodinný dům za 4,5 mil. Kč (bez vnitřního vybavení), který bude sloužit pouze pro podnikatelské účely naší firmy. Současně jsme také s koupí této nemovitosti koupili i veškeré vnitřní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Přeměna pozemku na stavební parcely - účtováníArchiv

7.5.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2013 jsme převodem od dlužníka získaly jako firma (a. s.) pozemek v hodnotě 6 000 000 Kč. Pozemek máme zařazen na účtu 031. Společnost se nyní rozhodla přeměnit pozemek na stavební parcely a stavět na nich dřevostavby a prodávat. Jak převedeme pozemek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Časové rozlišení službyArchiv

25.4.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se setkáváme s případy fakturací, že předmětem jsou účetní práce v konkrétním měsíci, např. v období prosinec. Jiný v následujícím měsíci za prosinec. Jak bude časově rozlišovat odběratel ve svém účetnictví?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Škoda na vozidle a zaúčtování pojistné událostiArchiv

23.4.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2018 došlo k havárii vozidla. Jak zaúčtovat následující dva případy?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Finanční činnosti - zdaněníArchiv

17.1.2019,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma má projekty, jejichž cílem je realizovat nákup podílu v jiné firmě (je to jen naše doplňková činnost). Na tyto projekty nám přicházejí faktury za právní a poradenské služby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vrácení části dotaceArchiv

12.12.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník (vede účetnictví) čerpá státní dotaci provozního charakteru (na neinvestiční účely), účtuje ji v daném zdaňovacím období do zdanitelných provozních výnosů. V následujícím zdaňovacím období na základě kontroly provedené finanční správou musí část…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vyřazení částečně odepsaného majetkuArchiv

15.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedení podniku se rozhodlo, že vyřadí stroj za 3 mil. Kč, z důvodu jeho špatné funkčnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Daňové náklady v účetnictvíArchiv

30.10.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nákup podíluGarance

9.8.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost s. r. o., koupila 100% obchodní podíl polské společnosti s. r. o., podle smlouvy o převodu obchodního podílu od dvou společníků z Kypru (to jsou právnické osoby, každý má 50% podíl). Jak správně zaúčtovat ten nákup, musíme zaplatit daň z příjmu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Škoda po výbuchu kotelny - účetně, daňověGarance

7.8.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

V budově blokové kotelny došlo při zážehu k výbuchu plynu v jednom z kotlů. Při výbuchu byl tento kotel zcela zničen, dále byl zničen kouřovod a jeden průduch komína, vysklena okna kotelny a poškozena vrata do kotelny. Pojišťovna vše zdokumentovala a poskytne…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Smluvní pokuta v účetních a daňových nákladech dlužníkaGarance

24.4.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. si chtěla koupit nemovitost, nezaplatila rezervační poplatek, ke koupi nedošlo, ale podle smlouvy musela zaplatit smluvní pokutu 50 000 Kč. Je tato pokuta daňový výdaj? Zaúčtováno bylo takto 544 /…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Podnikání v ubytovacích službáchArchiv

6.3.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během roku 2018 bude zahájena podnikatelská činnost v oboru ubytovacích služeb. Samotný pension nebude v majetku podnikání, ale pouze náklady na jeho vybavení a drobné opravy a úpravy např. koupelen atd. Jelikož úpravy a pořízení vybavení probíhá již od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nájemné nedoručené příjemciArchiv

27.2.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemné za pozemky, které je splatné k 31. 12. 2014, se přes veškerou snahu nepodařilo doručit příjemci (složenky se vrací zpět, číslo účtu nesdělil, osobně se dostavit odmítá). Bude se tedy jednat o polhůtní závazek, který je třeba zdanit v r. 2017 na ř. 30 a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Finanční dar účelově určený na pořízení konkrétního majetkuGarance

6.2.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše a. s. přijala finanční dar účelově určený na pořízení konkrétního dlouhodobého hmotného majetku. Jakým způsobem máme dar zaúčtovat a jak ovlivní přijatý dar daňový základ či daňové a účetní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pojištění pohledávky a její daňově uznatelný odpis

7.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nového výkladu před soudem se dočkal daňový odpis pohledávky krytý výnosem z pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Škody, náhrady škodGarance

2.11.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Za škodu z daňového hlediska se však nepovažuje poškození majetku v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Reklamace zbožíArchiv

17.8.2017, Ing. Marie Pitková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma dodala do zahraničí (třetí země) nekvalitní zboží, které nelze opravit. Jelikož jsme toto zboží dodali do zahraničí, dodavatel toto reklamované zboží podle domluvy s naší firmou zlikvidoval na místě a vyfakturoval nám náklady spojené s likvidací…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...