dnes je 4.8.2021

Nejnovější

Krácení DPH u operativního pronájmuGarance

4.8.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci používají osobní automobily k soukromým účelům. Firma má automobily na operativní leasing a uplatňuje DPH v plné výši. Jak nejlépe nastavit poměrnou část krácení DPH a jak se krácení promítne v zaúčtování?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Finanční leasingGarance

3.8.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodláme uzavřít leasingovou smlouvu na stanovou halu zařazenou ve 2. odpisové skupině. Doba leasingu bude 36 měsíců. První navýšená splátka bude kromě nájemného obsahovat náklady na dovoz a postavení skladové haly. Po ukončení pronájmu bude stanová hala…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Stravenkový paušál v otázkách a odpovědíchGarance

3.8.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytovat další variantu daňově zvýhodněného příspěvku na stravování - a to formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu. Z informací ČTK vyplývá, že v současné době tuto podobu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa

3.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 podrobnější informace k placení DPH u osob, které využívají zvláštní režim jednoho správního místa.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Fakturace na firmu ze Švýcarska, dodání zboží do NěmeckaGarance

2.8.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě prodeje zboží švýcarské firmě, pokud bude ale zboží dodáno přímo z ČR do Německa? Bude prodej zboží osvobozen od DPH, či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Dodání zboží s instalací v rámci tuzemského plněníGarance

2.8.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odběratel si objednal u hlavního dodavatele digitální váhu pro slitinu, tuto váhu si hlavní dodavatel objednal u subdodavatele s kompletním provedením v provozovně odběratele. Kromě samotného dodání digitální váhy do místa provozovny byly provedeny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop, OSS)Garance

2.8.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům mají být do národních předpisů povinně transponovány na úrovni celé EU od 1. 7. 2021. V ČR došlo ke zpoždění při schvalování (sněmovní tisk č. 867). Změny se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí

2.8.2021, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Odpočet DPH u pořízení autaGarance

30.7.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může si plátce DPH uplatnit odpočet DPH při pořízení vozu ve výši 100 %? Všechny jízdy budou služební. Může u tohoto vozu zároveň uplatnit paušální výdej na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně? Tím pádem by nemusel vést knihu jízd a neuplatňoval by na vstupu DPH…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Daňové přiznání v OSS (one stop shop)

30.7.2021, Zdroj: Finanční správa

... Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. V daňovém přiznání uvádí uživatel celkovou hodnotu všech plnění bez DPH (základ daně dle § 36 zákona o DPH), platnou sazbu daně daného členského státu spotřeby a příslušnou výši DPH z uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejčtenější

Nemovitosti (nemovité věci) z hlediska daňových nákladůArchiv

6.11.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví podnikatelských subjektů…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP. Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující osobu (osoby)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vyplacení podílu na zisku u s. r. o.Archiv

17.9.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 7. 2020 valná hromada rozhodla o výplatě podílů na zisku 1 mil. Kč (500 tis. Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let a 500 tis. Kč z výsledku hospodaření r. 2019 - jedná se o zisk snížený o zaplacenou daň z příjmů právnických osob). 21. 7. 2020 došlo k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pořízení zbožíArchiv

21.5.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Kolářová § 11 ZDPH - Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu § 16 ZDPH - Pořízení zboží z jiného členského státu Místo plnění při pořízení zboží Pro určení místa plnění při pořízení zboží platí následující pravidla: Místem plnění při pořízení je místo, kde se zboží nachází ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi plus

Opakovaná kontrolaGarance

31.5.2021, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková ZSDP tuto problematiku neřešil § 85a DŘ - Opakování daňové kontroly 2009-2010   2011-2020   2021   Konkrétní pravidla pro opakování kontroly ZSDP výslovně neupravoval.   Z judikatury se pak dalo dovodit omezení pro opakovanou kontrolu, která mohla být provedena ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech (vyšlo dne: 27.7.2021 v částce č. 123)
  • 282/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.7.2021 v částce č. 123)
  • 283/2021 Sb. stavební zákon (vyšlo dne: 29.7.2021 v částce č. 124)
  • 284/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona (vyšlo dne: 29.7.2021 v částce č. 124)
  • 285/2021 Sb. novela zák. č. 117/1995 Sb. a č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.7.2021 v částce č. 125)
  • 286/2021 Sb. novela zák. č. 99/1963 Sb., č. 120/2001 Sb. a další zákony (vyšlo dne: 30.7.2021 v částce č. 126)
  • 287/2021 Sb. novela vyhl. č. 29/2017 Sb. (vyšlo dne: 30.7.2021 v částce č. 127)
  • 288/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 30.7.2021 v částce č. 127)
  • 289/2021 Sb. novela vyhl. č. 305/2016 Sb. (vyšlo dne: 30.7.2021 v částce č. 128)
  • 290/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 30.7.2021 v částce č. 128)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

18.8.2021, Praha, Ing. Michaela Strnadová

Seznámíte se novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor budete mít i na dotazy a konzultace.

Konference Digitalizace účetnictví 2021

25.8.2021, Praha, Ing. Libor Vašek, Ph.D., MVDr. Milan Vodička, Ing. Mgr. Eva Horáková, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Už nebudete muset hlídat datové schránky, účtovat bankovní výpisy a zaúčtovávat daňové doklady. Víme, že každá změna, kterou začínáme sami, je složitá. Abyste se v procesu digitalizace neztratili, spojíme vás s partnery, kteří mají digitalizaci v popisu práce. V této chvíli se rozhodněte, zda se zúčastníte konference osobně, nebo on-line z kanceláře či obýváku. A pak se na ni hned přihlaste zde.

Konference Digitalizace účetnictví a pracovněprávní agendy 2021

25.8. – 26.8.2021 (25.8.2021, 26.8.2021), Praha, Ing. Libor Vašek, Ph.D., MVDr. Milan Vodička, Ing. Pavla Strakošová, Mgr. Daniel Vejsada, Luděk Kantor, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Přijďte na konferenci zatočit s rutinou v účetnictví. Už nebudete muset hlídat datové schránky, účtovat bankovní výpisy a zaúčtovávat daňové doklady. Víme, že každá změna, kterou začínáme sami, je složitá. Abyste se v procesu digitalizace neztratili, spojíme vás s partnery, kteří mají digitalizaci v popisu práce. V této chvíli se rozhodněte, zda se zúčastníte konference osobně, nebo on-line z kanceláře či obýváku. A pak se na ni hned přihlaste zde. Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci druhého dne této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ

31.8.2021, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Daňový kalendář
srpen 2021
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Nejbližší daňová povinnost:
6.8.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
6.8.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
Kurzy měn 4.8.2021
 1 EUR25,44 CZK (-0,05)
 1 USD21,43 CZK (-0,01)
 1 GBP29,86 CZK (+0,01)
 100 RUB29,38 CZK (-0)
 100 JPY19,68 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...