dnes je 20.11.2019
Nejnovější

§ 101c ZDPH Povinnost podat kontrolní hlášeníGarance

20.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 101c ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 101c Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101cPovinnost podat kontrolní hlášeníPlátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokuda) ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Nemovitost vložená do podnikáníGarance

20.11.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel vložil do svého obchodního majetku (daňové evidence) nemovitost, kterou zdědil. Po dobu podnikání ji využíval k podnikatelské činnosti a odepisoval. Podnikatelskou činnost chce utlumit a nemovitost vyřadit z obchodního majetku. Nadále bude tuto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Lhůta pro vyměření a doměření daně v případě daňové ztráty - judikátGarance

20.11.2019, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu byla otázka, platební výměr vydaný správcem daně byl vydán po uplynutí prekluzivní lhůty pro vyměření a doměření daně. Žalobce podal proti rozhodnutí o odvolání, ve kterém mj. namítal, že došlo k uplynutí lhůty pro stanovení daně, neboť vydání…

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Jaká bude výše pojistného na zdravotní pojištění v roce 2020 pro OSVČ?

20.11.2019, Zdroj: VZP

Částka, kterou budou muset platit jako minimální zálohu v roce 2020 osoby samostatně výdělečně činné, je od platby za leden stanovena na 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Použití automobilu i pro soukromé účely jednateleGarance

19.11.2019, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s r. o. a plátce DPH zakoupí automobil od plátce DPH s tím, že toto auto bude využívat jednatel společnosti pro ekonomickou činnost ale i pro soukromé účely. Poměr mezi ekonomickou činností a soukromým využitím by byl 80:20. Je možné, aby jednatel…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Svěřenský fondGarance

19.11.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku je popis základní charakteristiky institutu svěřenského fondu (nikoli však podrobných právních pravidel) s následným zaměřením na daňové aspekty jeho činnosti.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

ČR může zavést tzv. plošný reverse charge

19.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká žádost o rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce dostala podporu Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) na jednání dne 7. a 8. 11. 2019.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 101b ZDPH Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznáníGarance

18.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 101b ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 101b Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101bZvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání(1) Daňové přiznání za zdaňovací období, ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

3letá lhůta pro opravu DPH

18.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi čas od času vzniká otázka, jak dlouho dozadu lze provést opravu základu daně a daně. Podle zákona o DPH je plátce povinen opravit základ daně a výši daně, pokud nastanou skutečnosti vymezené v § 42. Tato oprava je samostatným zdanitelným plněním. V ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 104 ZDPH Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací obdobíGarance

14.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 104 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 104 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 104Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus
více článků
Nejčtenější

Nemovitosti (nemovité věci)Garance

24.10.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví podnikatelských subjektů…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Cafeteria systém a jeho zdaněníArchiv

28.5.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěli bychom začít využívat ve firmě cafeteria systém, kdy se na virtuálním kontě zaměstnance budou kumulovat body a zaměstnanec si je následně má možnost vyčerpat formou benefitu, v našem případě se bude jednat o hmotné věci, dárky, ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Pozemky v daňové evidenciGarance

27.7.2018, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text je věnován rozboru daňového režimu pozemků, a to především se zaměřením na poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Opravné položky k pohledávkám vzniklým od 1. 1. 2014 neuhrazeným více než 18 měsícůArchiv

1.3.2018, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Lze je tvořit   U poplatníků vedoucích účetnictví v období, za které se podává daňové přiznání, k nepromlčeným pohledávkám , za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky ...

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP. Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující osobu (osoby)…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 298/2019 Sb. vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 299/2019 Sb. novela nař. vl. č. 515/2004 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 300/2019 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb. a č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 301/2019 Sb. novela vyhl. č. 357/2013 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 302/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 303/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 128)
  • 304/2019 Sb. novela vyhl. č. 99/2012 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 129)
  • 305/2019 Sb. novela vyhl. č. 437/2016 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 129)
  • 306/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 129)
  • 307/2019 Sb. novela vyhl. č. 306/2015 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 130)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

6.12.2019, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

9.12.2019, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Cestovní náhrady 2019

16.12.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Elektronický svět účetních a daňařů

16.1.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchači se seznámí s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci, ale i v soukromoprávním styku. Náplní budou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Nejbližší daňová povinnost
20.11.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.11.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.11.2019
 1 EUR25,57 CZK (-0,02)
 1 USD23,08 CZK (-0,05)
 1 GBP29,88 CZK (-0,1)
 100 RUB36,2 CZK (-0,03)
 100 JPY21,23 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí