dnes je 22.9.2019
Nejnovější

§ 78da ZDPHGarance

20.9.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 78da ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 78da Následující §č. 235/2004 Sb....§ 78da(1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla ...

Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

DPH a přeshraniční službyGarance

20.9.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český neplátce DPH (OSVČ, s. r. o.) poskytuje služby na nemovitostech v Německu. Jedná se o malíře, zedníky, montáž žaluzií, lesnické práce (myslím, že se jedná také o službu spojenou s nemovitostí). Faktury jsou vystavovány na německé osoby povinné k dani a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úvěry a zápůjčky - úroky z hlediska dlužníkaGarance

20.9.2019, Ing. Pavel Běhounek, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů (dále „ZDP”) stanovuje pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a zápůjček, případně úvěrových finančních nástrojů, v různých svých ustanoveních podmínky testování. Pro usnadnění orientace v jednotlivých testech uvádíme na úvod jejich…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

EET pro podnikatele, kteří spadají do 3. a 4. fáze - bude se evidovat od 1. dubna, případně 1. května 2020

20.9.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

§ 78d ZDPHGarance

19.9.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 78d ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 78d Následující §č. 235/2004 Sb....§ 78d(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Daně profi plus

Stavební práce na pozemkuGarance

19.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme stavební firma, právní forma fyzická osoba, plátci DPH. V letošním roce jsme koupili stavební pozemek od plátce DPH a následně zařadili do obchodního majetku. Jelikož budeme pozemek využívat pro ekonomickou činnost, uplatnili jsme si z nákupu pozemku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

DPH a údaje na dovozním JSDGarance

19.9.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě, kdy dodavatel z UK dodal zboží z Číny? Dodavatel má v Číně svou pobočku. Zboží bylo cleno v ČR s proforma fakturou čínského dodavatele do volného oběhu za úplatu. V účetnictví evidujeme dodavatelskou fakturu od dodavatele UK. Byla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

DPH a zboží z PolskaGarance

19.9.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je to s DPH v případě, že naše firma (české DIČ) si objedná zboží u polské firmy (polské DIČ) a zboží se bude dodávat v rámci Polska? To znamená, že já jsem objednavatel (CZ), fakturu mi bude vystavovat polská firma a zboží budou dodávat rovnou zase do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Registrace plátce DPHGarance

19.9.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě  dobrovolné registrace  se osoba povinná k dani stává plátcem ze zákona při splnění zákonných podmínek. Těmi může být překročení limitu obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH nebo jiné zákonné důvody pro vznik plátcovství. Od novelizace zákonem č.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Paušální daň pomůže mnoha živnostníkům, ale nebude výhodná pro všechny

19.9.2019, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Odborníci upozorňují, že o výhodnosti plánované novinky rozhodne přesné znění chystané novely zákona. Ta by mohla zbavit povinnosti podávat daňové přiznání přes čtyři sta tisíc malých podnikatelů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejčtenější

Nemovitosti (nemovité věci)Garance

24.10.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví podnikatelských subjektů…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Cafeteria systém a jeho zdaněníArchiv

28.5.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěli bychom začít využívat ve firmě cafeteria systém, kdy se na virtuálním kontě zaměstnance budou kumulovat body a zaměstnanec si je následně má možnost vyčerpat formou benefitu, v našem případě se bude jednat o hmotné věci, dárky, ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH a vybrané problémy v praxiArchiv

27.10.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), rozděluje osvobozená plnění do dvou kategorií podle toho, zda je plátce DPH oprávněn uplatnit si nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících nebo nikoliv. Tento článek se přitom zabývá…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Ručení za DPHArchiv

3.3.2017, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 4. 2011 bylo do zákona o DPH začleněno nové ustanovení o ručení za nezaplacenou daň. Takto byl institut ručení přímo v úpravě DPH zakotven v ust. § 109 ZDPH. Později došlo přijatými novelizacemi k rozšíření tohoto institutu, resp. typů…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP. Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující osobu (osoby)…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 234/2019 Sb. novela nař. vl. č. 185/2015 Sb. (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 235/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 236/2019 Sb. o ocenění udělovaném předsedou vlády (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 237/2019 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 239/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019 (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 240/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 241/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 242/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 243/2019 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 104)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví - 1. stupně

1.10. – 4.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Mzdový specialista

21.10. – 1.11.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

25.10.2019, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

9.12.2019, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Daňový kalendář
září 2019
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2019 - úhrada DPH za srpen
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2019 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 20.9.2019
 1 EUR25,91 CZK (+0,02)
 1 USD23,49 CZK (+0,1)
 1 GBP29,37 CZK (+0,19)
 100 RUB36,8 CZK (+0,18)
 100 JPY21,76 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí