dnes je 15.6.2021

Nejnovější

Sazba DPH u úklidu ve vzorovém bytěGarance

14.6.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Developer vlastní v bytovém domě bytovou jednotku (obytný prostor dle zákona o DPH), která slouží jako vzorový byt. Úklidová firma tento byt uklízí a fakturuje developerovi, právnické osobě, se základní sazbou DPH. Je to v pořádku?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Změny v DPH poslanci schválili

14.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve třetím čtení byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novelizace zákona o DPH, jehož účinnost se předpokládala od 1. července 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Finanční leasing zařízení pro výrobu energie ze slunečního zářeníGarance

11.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDP a § 24 odst. 4 ZDP(oba ve znění od roku 2015, před tím byla úprava v § 24 odst. 16 ZDP) uvádějí podmínky, za nichž je daňově účinnou úplata u finančního leasingu zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření, které je odpisováno vlastníkem…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Paušální výdaj na dopravu jako daňový nákladGarance

11.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 odst. 2 písm. zt) ZDP upravuje podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu coby daňově účinného nákladu. Jde o úpravu zakotvenou v ZDP od 1. 1. 2010 novelou č. 304/2009 Sb., která se však mohla aplikovat již pro zdaňovací období započaté v roce…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Doměřovací řízení k dani z přidané hodnoty

11.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Správce daně v průběhu daňové kontroly prověřoval správnost a úplnost daňových přiznání k DPH a výši odvedené daně z uskutečněných zdanitelných plnění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Vložení peněz jednatelem do s. r. o.Garance

10.6.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majitelka a zároveň jednatelka s. r. o., chce půjčit firmě 1 mil. Kč ze své hypotéky na opravu nemovitosti, kterou společnost vlastní. Jaký je nejlepší způsob vložení těchto peněz do společnosti? Formou půjčky navýšenou o úrok, aby sama mohla pak platit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Úroky z poskytnuté půjčky a DPHGarance

10.6.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost poskytla půjčku jiné společnosti. V jakém časovém okamžiku máme částku uvádět v přiznání DPH - k datu předpisu, nebo úhrady úroků? Pokud podle předpisu, pak za jaké časové období - měsíc, kvartál, rok? Jak postupovat v případě, kdy k zaplacení…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Minimální doba užívání u „klasické varianty"Garance

10.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDPuvádí jako jednu z podmínek, za kterých je úplata za užívání hrazená uživatelem v rámci finančního leasingu daňově uznatelným nákladem. Touto podmínkou je dodržení alespoň minimální doby užívání před vlastním odkupem majetku.…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Výslech svědkůGarance

10.6.2021, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková § 8 ZSDP - Svědci a osoby přezvědné § 16 odst. 4 písm. e) ZSDP - Daňová kontrola § 29 ZSDP - Předvolání a předvedení § 37 ZSDP - Pokuty § 96 DŘ - Svědci § 100 DŘ - Předvolání a předvedení § 247 DŘ - Pořádková pokuta 2009-2010   2011-2021   Každý je povinen vypovídat ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zrušena daňová ztráta a doměřena daň

10.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Správce daně posuzoval předloženou dokumentaci k převodním cenám. Výsledek? Zvýšení výsledku hospodaření o téměř 8 milionů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejčtenější

Vyplacení podílu na zisku u s. r. o.Archiv

17.9.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 7. 2020 valná hromada rozhodla o výplatě podílů na zisku 1 mil. Kč (500 tis. Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let a 500 tis. Kč z výsledku hospodaření r. 2019 - jedná se o zisk snížený o zaplacenou daň z příjmů právnických osob). 21. 7. 2020 došlo k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zdanění bytu ve spoluvlastnictvíGarance

13.11.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S přítelem jsme koupili byt za účelem jeho dlouhodobého nájmu. Každý jsme uhradili 1/2 kupní ceny a 1/2 daně z nabytí nemovitých věcí. Já budu platit fond oprav, pojistné bytu a další případné výdaje za opravy, malování atd. Přítel by chtěl, abych si celou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Nemovitosti (nemovité věci) z hlediska daňových nákladůArchiv

6.11.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domníváme se, že nemovitost (nebo chcete-li nemovitá věc, jak se jí také říká od účinnosti nového občanského zákoníku) je po počítači, automobilu a mobilním telefonu čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme v účetnictví podnikatelských subjektů…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Zapsaný spolek - povinnost podat daňové přiznáníArchiv

17.4.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Novák V září 2017 byl založen sportovní a kulturní klub, nyní tzv. zapsaný spolek. Výnosy bude mít spolek pouze z darů od fyzických osob dle paragrafu 15 zákona o dani z příjmu. Náklady budou zahrnovat nákup materiálu, pořádání různých akcí, cestovné, zájezdy, vstupenky atd. Dotaz zní: Je ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus

Spolupracující osobyGarance

17.3.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat otázkou daňové uznatelnosti výdajů spolupracujících osob. Jedná se o spolupracující osobu, tak jak ji pro účely daně z příjmů fyzických osob definuje § 13 ZDP. Dle tohoto ustanovení je možno na spolupracující osobu (osoby)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Daně profi | Daně profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 220/2021 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb., č. 257/2000 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 221/2021 Sb. o podpoře zahrádkářské činnosti zahrádkářský zákon (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 222/2021 Sb. novela vyhl. č. 37/1992 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 223/2021 Sb. novela vyhl. č. 456/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 224/2021 Sb. novela vyhl. č. 458/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 225/2021 Sb. novela vyhl. č. 345/1999 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 226/2021 Sb. novela vyhl. č. 109/1994 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 227/2021 Sb. novela vyhl. č. 23/1994 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 228/2021 Sb. novela nař. vl. č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
  • 229/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

17.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Chcete se orientovat v novinkách, které přinesly do oblasti majetku roky 2020 a 2021? Potřebujete opravdu důkladně rozebrat problematiku hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví? Po absolvování tohoto webináře budete umět správně určit vstupní cenu a související odpisy. Zdůrazníme aktuální postupy v roce 2021.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Pokud se ve své praxi setkáváte s transakcemi mezi mateřskou a dceřinou společností, máme přesně pro vás připravený webinář. Dozvíte se, jaká jsou možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Osvojíte si znalosti o společném systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. A mnohem více.

Novela zákona o DPH 2021 - zásadní změny na příkladech a grafech

28.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznamte se se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás ještě v létě roku 2021 potkají.

Daňový kalendář
červen 2021
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Nejbližší daňová povinnost:
14.6.2021 - podání bankovního příkazu kúhradě pololetní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
14.6.2021 - podání bankovního příkazu kúhradě pololetní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 14.6.2021
 1 EUR25,42 CZK (+0,09)
 1 USD20,98 CZK (+0,09)
 1 GBP29,6 CZK (+0,04)
 100 RUB29,05 CZK (-0,08)
 100 JPY19,12 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...