dnes je 16.7.2024

Input:

455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
303/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
38/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
136/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
doplňuje
200/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
237/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
286/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění
95/1996 Sb.
(k 26.4.1996)
mění, doplňuje
147/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění, doplňuje
19/1997 Sb.
(k 26.2.1997)
doplňuje
49/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje
61/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
79/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
217/1997 Sb.
(k 8.9.1997)
doplňuje
280/1997 Sb.
(k 27.11.1997)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
doplňuje
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
157/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
159/1999 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění, též ruší § 27 odst. 2, § 29, § 35, § 36, § 37, § 41, § 59, § 63, § 64 odst. 1, § 71 odst. 3
358/1999 Sb.
(k 14.1.2000)
mění přílohu č. 3
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. ab)
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění, ruší § 41, přílohu č. 2 skupinu 214, přílohu č. 3 ve skupině 314)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214, doplňuje nový obor
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 3 odst. 1, písm. b) a c)
122/2000 Sb.
(k 12.5.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. aa)
123/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. j), v příloze č. 3 doplňuje skupinu 315
124/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 45 odst. 4, § 47 odst. 2 písm. c), § 47 odst. 3 písm. b), v příloze č. 1 zařazuje novou 105 skup. 305, přílohu č. 2 skup. 202 a 205)
149/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 12, přílohu č. 3, skup. 304 a 307
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. i), přílohu č. 2 se skup. 205, přílohu č. 3 skupinu 305
158/2000 Sb.
(k 6.7.2000)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ac)
247/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
249/2000 Sb.
(k 9.8.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 14, příloha č. 2 skup. 214, příloha č. 3 skup. 304 a 314
309/2000 Sb.
(k 1.4.2001)
mění 15 novelizačních bodů
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
409/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2 - doplňuje skupinu 207 o nový obor
61/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění nepřímo, novelizuje přechodná ustanovení - čl. II novely 356/1999 Sb.
100/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 3 odst. 2 písm. c, příl. 2 skupinu 214, přílohu 3 skupinu 314
164/2001 Sb.
(k 18.6.2001)
mění v příl. 2 vkládá položku ve skup. 214, v příl. 3 mění text sloupce 2 ve skup. 315
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, § 3 a přílohu č. 3
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, přílohy č. 2 a 3
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ae)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
501/2001 Sb.
(k 31.12.2002)
mění přílohu č. 3, skupinu 314
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
119/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění přílohu č. 3, skupiny 302 a 314
174/2002 Sb.
(k 24.5.2002)
mění § 19 písm. b), v § 24 doplňuje odst. 2,
§ 25, přílohu č. 2, skupinu 207; nová přechodná ustanovení
281/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění § 3 odst. 3 doplňuje písm. af)
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
doplňuje přílohu č. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 58 odst. 7, přílohu č. 3, skupinu 314
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.3.2003)
nepřímo, ruší novelizaci provedenou zákonem č. 501/2001 Sb.
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění přílohu č. 3, skupinu 314, zachovává znění platné k 31.3.2003
130/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
v příl. č. 2 doplňuje skupinu 214, v příl. č. 3 ruší skupinu 315
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 3 odst. 3 doplňuje písmeno ag)
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 3 odst. 2 doplňuje písm. i)
228/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3, doplňuje obor živnosti
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění slovo „přípravků” v příl. č. 1 skupině 107
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214; nová přechodná ustanovení
38/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
doplňuje text v poznámce pod čarou č. 12
119/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
mění § 11 v odst. 8, § 31, § 65 a § 66 odst. 4
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 126 novelizačních bodů včetně příloh,
nová přechodná ustanovení
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 3 odst. 3 písm. a), pozn. 13a) a 13b) , v příloze č. 3 skupině 314 ruší obor živnosti „Hodnocení kvality investičního instrumentu...”
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
ÚZ 374/2004 Sb.
 
 
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 odst. 3 doplňuje písm. af), v příl. č. 3 ve skupině 314 doplňuje „vedení spisovny”
695/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v příl. č. ve skupině 214 doplňuje „ověřování množství skleníkových plynů”
58/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší obor „Provozování poštovních služeb” ve skupině 214
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. i), v příl. č. 2 Skupině 205 ruší text „Poskytování telekomunikačních služeb”,
215/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 31 odst. 17 mění a doplňuje slova
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 3 odst. 3 mění písm. n)
358/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 31 odst. 17 nahrazuje a ruší slova
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 5 odst. 5 vkládá větu
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
vkládá § 60e, v § 65 odst. 2 vkládá větu, na konci odst. 8 doplňuje větu, v § 66 odst. 2, 3 a 5 vkládá a nahrazuje slova
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 3 odst. 3 písm. a) vkládá slova
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v příloze č. 2 ve skup. 214 ruší slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá písm. ag)
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 11 odst. 1 - tuto změnu nelze provést, neboť chybou zákonodárce se mění již neplatné znění
vkládá slova v § 13 odst. 1 písm. b) a c)
131/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění skup. 214 přílohy č. 2
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 5 odst. 5, § 45 odst. 2 písm. i) § 47 odst. 8, § 48 odst. 2 a 3, § 70
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 5 odst. 6 vkládá slova
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá duplicitní písm. ag)
(vloženo již zák. č. 109/2006 Sb.)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 2 vkládá písm. j)
191/2006 Sb.
(k 11.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá položku, nová přechodná ustanovení
212/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá a ruší slova, nová přechodná ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění 41 novelizačních bodů
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 203 přílohy č. 2 nahrazuje a vkládá slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 302 přílohy č. 3 vkládá nový obor
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 52 odst. 1 a skupinu 314 přílohy č. 3, nová přechodná ustanovení
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá § 59
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 60 odst. 7 vkládá větu
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 6, § 11 odst. 2, § 46 odst. 6, § 47 odst. 5 a § 51 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8, § 13, § 57 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 2 písm. k), § 60 odst. 3, nové přechodné ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3 písm. t), § 69a, § 70 odst. 1, nová přechodná ustanovení
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. f) a § 3 odst. 3 písm. a)
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
§ 3 odst. 3 písm. a), § 11 odst. 8, § 31 a § 62
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 6a, § 31a; mění § 58, § 73a, přílohy č. 3 a 5; nová přechodná ustanovení
ve znění zákona č. 292/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10, § 17, § 60; nová přechodná ustanovení
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění v § 3 odst. 3 písm. a)
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 2
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění, celkem 68 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
vkládá nový § 78
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 10 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 4, § 47 odst. 7 a 8, § 48 odst. 2
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 45a odst. 4
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
v § 3 odst. 2 vkládá nové písm. k)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, přílohu č. 2
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 3
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 14
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 5, § 46 odst. 2
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 45a
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 3 písm. ag), § 21 a slova v přílohách č. 2, 3 a 5
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 8 odst. 6, § 11, § 52 odst. 1 a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, přílohu č. 3
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 3 odst. 3 a přílohy č. 2, 3 a 4; nová přechodná ustanovení
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze č. 2 ruší předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek ...”
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 3 odst. 2
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. aj); ruší v příloze č. 4 bod 54; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 60a
234/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění slova v příloze č. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 60a odst. 2
309/2013 Sb.
(k 17.10.2013)
mění § 8, § 60a, § 60b a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
140/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 45a odst. 1 až 4
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění přílohu č. 2
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. l)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 7 odst. 4, § 21 odst. 1 písm. f), § 69a odst. 4 písm. b) a přílohy č. 2 a 5; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. b)
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 odst. 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 60a odst. 2; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění přílohu č. 3
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
289/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 70 odst. 1 a 2
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 73
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
39/2020 Sb.
(k 3.3.2020)
mění přílohy č. 2, 4 a 5; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu č. 3
117/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45a
ve znění zák. č. 422/2020 Sb.
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
ruší § 59
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3 odst. 3 písm. u)
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 8a a přílohu č. 6; mění § 13, § 28, § 46, § 49, § 58, § 60, § 62 a přílohu č. 4; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 8a, § 46 odst. 2 a § 49 odst. 1
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45b
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 60 odst. 11 až 16
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 45 odst. 2 písm. i)
362/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 3 odst. 3 písm. d)
129/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3 odst. 3 písm. am)
416/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění § 10, § 46, § 47, § 49 a § 56
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění § 3 odst. 2
431/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
251/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen „živnost”) a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3
(1)  Živností není:
a)  provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b)  využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c)  výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)
d)  restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e)  provádění archeologických výzkumů.2c)
(2)  Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a)  lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d) , nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b)  veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)
c)  advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců,6) a soudních exekutorů6a)
d)  soudních tlumočníků a soudních překladatelů7) ,
e)  auditorů8) a daňových poradců,8a)
f)  burzovních dohodců8b) ,
g)  zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a)
h)  úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
i)  autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři10a,
j)  autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b) ,
k)  auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52) ,
l)  zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci,
m)  zapsaných prostředníků podle autorského zákona.
(3)  Živností dále není:
a)  činnost bank11) , poskytování platebních služeb11a) , vydávání elektronických peněz11a) , provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a) , směnárenská činnost11d) , činnost poskytovatelů služby dynamické směny měn, činnost pojišťoven12) , zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a) , penzijních společností55) , spořitelních a úvěrních družstev12b) , komoditních burz8b) , organizátorů regulovaných trhů13b) , obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a) , činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b) , činnost ratingových agentur13c) , činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
b)  provozování hazardních her,
c)  hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d)  výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají
Nahrávám...
Nahrávám...