dnes je 8.6.2023

Input:

Zdanění zaměstnanců při poskytnutí automobilu pro služební i soukromé účely

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.13 Zdanění zaměstnanců při poskytnutí automobilu pro služební i soukromé účely

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 6 odst. 6 ZDP stanoví výši nepeněžního příjmu zaměstnance v situaci, kdy mu zaměstnavatel poskytuje bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Od roku 2022 závisí výše na tom, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo, viz tabulka.

Do 27. 12. 1998   28. 12. 1998–2021   2022–2023  
1 % ze vstupní ceny vozidla vč. DPH za každý i započatý kalendářním měsíc poskytnutí, minimální výše nestanovena.   1 % ze vstupní ceny vozidla vč. DPH za každý i započatý kalendářním měsíc poskytnutí, minimálně 1 000 Kč.   1 % nebo 0,5 % pro nízkoemisní vozidlo ze vstupní ceny vozidla vč. DPH za každý i započatý kalendářním měsíc poskytnutí, minimálně 1 000 Kč.  

Komentář:

Nízkoemisním vozidlem se rozumí (podle definice uvedené v přechodných ustanoveních novely od 1. 12. 2023 v § 3 zákona č. 360/2022 Sb.) silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje:

  • emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a

  • 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. 6. 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném

Nahrávám...
Nahrávám...