dnes je 24.2.2024

Input:

Zákaz propagace, reklamy a podpory prodeje

7.3.2012, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 1 minuta

Změna pravidel hry v loteriích a jiných podobných hrách.

Loterní zákon upravuje od 1. 1. 2012 v ustanovení § 1 odst. 9 zákaz propagace, reklamy a podpory prodeje loterií nebo jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem. Tento zákaz byl do loterního zákona vložen novelou (zákonem č. 300/2011 Sb.), která v celé své šíři nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012, tzn., že od tohoto data vznikly adresátům práva a povinnosti z této novely vyplývající.

Případný sankční postih porušení tohoto zákazu bude podléhat v celé své šíři úpravě zákona č. 40/1995

Nahrávám...
Nahrávám...