dnes je 19.7.2024

Input:

Připojištění tzv. malého zaměstnavatele v rámci pojistného na sociální zabezpečení z pohledu zákona o daních z příjmů

28.12.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

VÝCHODISKO

     Počínaje rokem 2011 se zákonem č. 363/2010 Sb. se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „ZoPSZ“), se prodlužuje doba poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny (dále jen „náhrada mzdy“) ze 14 kalendářních dnů na prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), tj. nemocenské se bude poskytovat místo od 15. až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), což bude platit po dobu 3 let. Touto novelou se také zachovává pro zaměstnavatele stávající sazba pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení ve výši 25 %, tj. nedojde k jejímu plánovanému snížení na 24,1 %. Od 1. ledna 2011 si ale zaměstnavatelé nebudou již odečítat od pojistného hrazeného na sociální zabezpečení polovinu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

     Kompenzací tohoto nového systému v oblasti zmíněných náhrad, určené ale jen pro tzv. malé zaměstnavatele, je možnost tzv. „připojištění“ v rámci zákonného systému pojistného na sociální zabezpečení. V rámci tohoto nového režimu zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem do 25 zaměstnanců se může pro každý jednotlivý kalendářní rok podle své úvahy nově přihlásit do zvláštního systému placení nemocenského pojištění (které je součástí pojistného na sociální zabezpečení), čímž mu bude umožněno platit toto pojistné o 1 % bod vyšší než ostatní zaměstnavatelé (sazba nemocenského pojištění 2,3 % se pro tyto účely zvyšuje na 3,3 %).

     Bude-li tedy malý zaměstnavatel dobrovolně platit pojistné na sociální zabezpečení ve vyšší sazbě 26 % (§ 7 písm. a) bod 2 ZoPSZ), tj. nikoliv pouze v povinné v sazbě ve výši 25 % ( § 7 písm. a) bod 1 ZoPSZ), zůstane mu zachována možnost odečítat si polovinu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) od pojistného hrazeného na sociální zabezpečení, kdežto ostatní zaměstnavatelé již tuto možnost počínaje rokem 2011 mít nebudou.

OTÁZKA

     Jak se bude postupovat při stanovení tzv. superhrubé mzdy u zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele, bude-li ten dle své úvahy za

Nahrávám...
Nahrávám...