dnes je 19.7.2024

Input:

Převedení na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu

28.6.2024, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)Doba čtení: 2 minuty

Současná práce mi při jejím provádění způsobuje zdravotní újmu (karpální tunel). Požádal jsem zaměstnavatele o případné řešení, a to např. formou změny náplně práce, nebo pracovní pozice. Zaměstnavatel však i přes uvedení mých důvodů v tomhle nevyvíjí žádnou aktivitu. Mám jako zaměstnanec nějaké právo se něčeho dovolat?

Dle ust. § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“): „Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.“

V této souvislosti je nutné dále uvést, že dle ust. § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...