dnes je 8.6.2023

Input:

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

24.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod, jak využít aplikaci Online finanční úřad na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz).

CO BYSTE MĚLI V PRVÉ ŘADĚ UČINIT?

Pokud jste doposud podávali daňové přiznání v listinné podobě na papírovém formuláři, měli byste si ověřit, zda se na vás nově nevztahuje povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky. V současné době je tato otázka aktuální zejména při podávání daňových přiznání k dani z příjmů.1

NA KOHO SE TEDY NOVÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY VZTAHUJE?

Fyzické osoby by si měly zodpovědět následující otázky:

 1. Byli jste k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?
  • POZOR! Datová schránka byla zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, tedy např. i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.
  • Naopak podnikajícím osobám, které nejsou zapsané v evidenci nebo rejstříku, tedy např. autorům nebo umělcům, datová schránka ze zákona zřízena nebyla, novou povinností podat daňové přiznání elektronicky se tedy nemusí zabývat.
 2. Měli jste v roce 2022, tedy v období, za které podáváte daňové přiznání, příjmy ze samostatné činnosti (vyplňujete ř. 37 daňového přiznání)?
  • POZOR! Pro posouzení není rozhodné, jestli jste měli takové příjmy po celý rok 2022 nebo jen v jeho části (např. jste v průběhu roku 2022 přerušili provozování živnosti, ale ještě před přerušením jste v roce 2022 nějaké příjmy měli).
  • Pokud daňové přiznání podáváte, ale uvádíte v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.
 3. Měli jste v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 nově ze zákona zřízenou datovou schránku?
  • Ministerstvo vnitra zřizovalo datové schránky od 1. 1. 2023 podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku postupně, poslední datové schránky byly zřízeny až v polovině března (příslušným osobám byly zaslány přístupové údaje doporučeně poštou).
  • POZOR! Pokud jste měli před 1. 1. 2023 na vaši žádost dobrovolně zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby, s účinností od 1. 1. 2023 se tato vaše datová schránka stala schránkou zřízenou ze zákona. Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se na vás tedy také vztahuje.
 4. Pokud vám byla datová schránka takto ze zákona zřízena, byla k datu podání daňového přiznání také zpřístupněna?
  • Ke zpřístupnění datové schránky standardně dojde tím, že se do ní poprvé přihlásíte pomocí svých přístupových údajů. Pokud jste se ale do své datové schránky nikdy nepřihlásili, upozorňujeme, že 15. dnem po doručení přístupových údajů byla vaše datová schránka zpřístupněna automaticky.
  • Připomínáme, že k doručení přístupových údajů mohlo dojít nejen tak, že jste si na poště převzali zásilku, ve které vám Ministerstvo vnitra zaslalo přístupové údaje, ale i v případě, že jste si tuto zásilku do 10 dnů od jejího uložení nevyzvedli. V takovém případě se přístupové údaje považují za doručené 10. den od uložení zásilky.
  • POZOR! Ke zpřístupnění vaší datové schránky tedy mohlo dojít i v případech, kdy jste se o uložení zásilky s přístupovými údaji nedozvěděli nebo jste si zásilku do 10 dnů nevyzvedli a do datové schránky jste se nikdy nepřihlásili (v takovém případě nastala tzv. fikce doručení po 10 dnech a po 15 dnech pak fikce zpřístupnění datové schránky).

Jestliže jste si v okamžiku, kdy podáváte daňové přiznání, na všechny čtyři otázky odpověděli ANO, máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

KDE MŮŽETE ZÍSKAT NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO DATOVÉ SCHRÁNKY A JAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM SE LZE PŘIHLÁSIT?

Nové přístupové údaje můžete získat na

Nahrávám...
Nahrávám...