dnes je 2.12.2022

Input:

Plátci s obratem do 2 mil. Kč

22.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament projednává návrh novelizace zákona o DPH, podle kterého se mají plátcem daně stát pouze osoby povinné k dani s obratem nad 2 mil. Kč ze 12 po sobě jdoucích měsíců.

Podle přechodných ustanovení k návrhu novelizace může plátce se sídlem v ČR, který není skupinou, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Účinnost přechodného ustanovení má nastat dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Má-li plátce obrat mezi 1 mil. Kč a 2 mil. Kč za 12 měsíců před 12/2022 nebo za období

Nahrávám...
Nahrávám...