dnes je 28.9.2023

Input:

Odjíždíte pracovat do zahraničí?

31.10.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 3 minuty

Pak si opatřete potvrzení o příslušnosti k právním předpisům.

Pracovat v zahraničí na jeden den nebo i několik měsíců odjíždějí tisíce zaměstnanců a podnikatelů. Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po státech EU/EHP či Švýcarska a zemích, se kterými uzavřela ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Požádat o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (tzv. formulář A1) by měli zejména migrující zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Obecně platí princip, že osoba podléhá právním předpisům státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Kvůli zamezení nežádoucího tříštění dob pojištění v jednotlivých státech existují z tohoto pravidla odchylky. V praxi se nejčastěji jedná o dvě situace, a to tzv. vyslání osob a souběžný výkon činnosti, kdy ČSSZ posoudí splnění podmínek, na základě kterých může potvrdit příslušnost k českým právním předpisům.

Vyslání se týká osoby, která normálně vykonává výdělečnou činnost (práci, živnost) na území ČR a je dočasně vyslána na území jiného členského státu nebo smluvní ciziny, aby tam provedla práci. Podmínkou, aby osoba byla pojištěna podle českých právních předpisů sociálního zabezpečení, je, že běžně pracuje pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR nebo v ČR podniká a v jiném členském státě pouze dočasně vykonává práci, přičemž očekávané trvání této pracovní činnosti nepřesáhne 24 měsíců. Ze zkušeností vyplývá, že v případě krátkodobých zahraničních služebních cest typu obchodní jednání, účast na konferenci, návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy pracovník bude pobývat v jiném členském státě velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti vystavovat. „Jestliže je osoba vysílána do zahraničí za účelem vykonání manuální práce, například montáže zařízení, jeho uvádění do provozu, provádění dozoru či kontroly, výkonu úklidových a zemědělských a jiných prací, mělo by být o vystavení potvrzení

Nahrávám...
Nahrávám...