dnes je 25.3.2023

Input:

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.54 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 104 ZDPH – Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

1. 7. 2017–31. 3. 2019   1. 4. 2019–2020   2021–2023  
  • Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.

 
K věcným změnám v ustanovení § 104 ZDPH nedochází. Celý text odstavců 1 a 2 je však přeformulován do nových odstavců 1 až 7 s odůvodněním, že jde o jeho zpřehlednění a upřesnění.   Ve znění ustanovení § 104 odst. 1 až 7 ZDPH nedochází k žádným změnám.  
  • Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle daňového řádu z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu.

 
Ustanovení § 104 odst. 1 až 7 ZDPH tak zní následovně:

Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za dřívější zdaňovací období, než do kterého náležely, a nesnížil tím v tomto dřívějším zdaňovacím období daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem za toto dřívější zdaňovací období vyměří nebo doměří a za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely, nevyměří nebo nedoměří.  
K drobné změně dochází pouze v ustanovení § 104 odst. 8 písm. c) ZDPH. Dle tohoto ustanovení správce daně podle § 104 odst. 1 až 7 ZDPH nepostupuje, pokud plátce uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, která je předmětem probíhající daňové kontroly, v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období. Došlo tak k vypuštění vazby na oznámení výzvy k zahájení daňové kontroly, a to z důvodu změny konceptu zahájení daňové kontroly dle daňového řádu oznámením, které se doručuje.  
Nahrávám...
Nahrávám...