dnes je 5.12.2023

Input:

Nealkoholické nápoje

12.7.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.5.3 Nealkoholické nápoje

Ing. Renata Konvičná, Jaroslava Pfeilerová

Na straně zaměstnance

Na straně zaměstnanců je od daňové povinnosti podle § 6 odst. 9 písm. c) ZDPř osvobozena hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Na straně zaměstnavatele

Jedná se o obdobné ustanovení, jaké platí např. i pro poskytování rekreace, tělovýchovných a sportovních zařízení v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDPř. Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnancům je na straně zaměstnavatele výdajem nedaňovým podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDPř. Daňovým výdajem však jsou výdaje na ochranné nápoje podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDPř a výdaje na pitnou vodu.

Podle výše uvedeného ustanovení jsou daňovým výdajem výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v

Nahrávám...
Nahrávám...