dnes je 16.7.2024

Input:

Místo plnění a povinnost přiznat daň při pořízení a dodání zboží v EU v roce 2013

7.1.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Obchodování se zbožím uvnitř Evropského společenství se vyznačuje specifickými pravidly, která je nutno respektovat!

Pořízení zboží

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.

Povinnost přiznat daň nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno nebo ke dni vystavení daňového dokladu a to k tomu dni, který nastane dříve.

 

Dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko).

Povinnost přiznat uskutečnění dodání nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno nebo ke dni vystavení daňového dokladu = den, kdy dodavatel vystavil daňový doklad a to k tomu dni, který nastane dříve.

 

Pořízení zboží z jiného členského státu

Nahrávám...
Nahrávám...