dnes je 17.6.2024

Input:

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024

5.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 4 minuty

Odměny členů (okrskové a zvláštní okrskové) volební komise za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce jsou v § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních z příjmů, prohlášeny za funkční požitky a plnění v podobě funkčního požitku jsou prohlášeny v § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti.

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“. 

Podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů, je od daně osvobozen příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v r. 2024 se jedná o částku ve výši 116,20 Kč, tj. 70% ze 166 Kč – viz vyhláška č. 398/2003 Sb.).

Příspěvkem na stravování se pro účely daní z příjmů rozumí:

  1. stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele; a
  2. peněžitý příspěvek na stravování.

Stravováním zajišťovaným prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele podle § 6 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona o daních z příjmů se rozumí i poskytnutí zaměstnavatelem zakoupených tzv. „stravenek“

To znamená, že i u člena okrskové volební komise, pokud během kalendářního dne vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu (zde podle zákoníku práce), lze nepeněžitý příspěvek na stravování poskytnutý podle čl. I odst. 2 písm. j) Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších změn, osvobodit od daně z příjmů ze závislé činnosti v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Od daně z příjmů je proto osvobozena pouze

Nahrávám...
Nahrávám...