dnes je 24.2.2024

Input:

Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

10.2.3
Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Úvod

Zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní) jsou zdaňovány příjmy uvedené v § 36 ZDP. Jedná se o problematiku poměrně složitou, v zákoně o daních z příjmů dost nepřehlednou s mnoha odkazy na jiné paragrafy a s řadou výjimek a je třeba posuzovat vždy konkrétní situaci. Z hlediska zdaňování zvláštní sazbou daně rozděluje ZDP osoby, jejichž příjem je zdaňován, na daňové nerezidenty a daňové rezidenty (oba tyto pojmy jsou dále vysvětleny). V řadě případů je pak dále sazba daně stanovená v ZDP korigována smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká republika uzavřenou se státem, kde má sídlo osoba (fyzická nebo právnická), které zdaňovaný příjem přísluší. V tom případě pak neplatí sazba stanovená v ZDP, ale sazba (zpravidla nižší) upravená v této smlouvě. Daň se sráží u zdroje,

Nahrávám...
Nahrávám...