dnes je 3.6.2020

Input:

§ 80a ZDPH Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.800001
§ 80a ZDPH Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech

§ 80 – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 151

Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích

Vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací

Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích

Vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946

Zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 80a stanoví pravidla pro vracení daně mezinárodní organizaci, která nemá v tuzemsku sídlo ani zastoupení, jíž je ČR členem. Daň se takové organizaci vrací na obdobných principech jako při vracení diplomatickým osobám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům dle § 80 zákona.

K § 80a odst. 1 a 2

Podle odst. 1 má nárok na vrácení daně mezinárodní organizace, jíž je ČR členem a která nemá v ČR sídlo ani zastoupení. Daň se