dnes je 28.2.2024

Input:

§ 71a

5.6.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.10.710001
§ 71a

Ing. Olga Hochmannová

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech
cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných
hmot cestujícím

§ 71a

 1. (1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro obchodní účely (dále jen "dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 71b až 71d a v § 71f.

 2. (2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí zavazadla, která cestující předkládá při svém příjezdu celnímu orgánu, a zavazadla, která celnímu orgánu předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho odjezdu u společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.

 3. (3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého cestující prokáže, že bylo pořízeno na území Evropského společenství, a u kterého nebyla v žádném členském státě vrácena daň nebo spotřební daň.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4 odst. 4

  • § 63

  • § 71

  • §§ 71b až 71f

 • Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 143

 • Nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla

 • Směrnice Rady 2007/74/ES

 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Ustanovení § 71a ZDPH stanoví osvobození příležitostného neobchodního dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího. Podrobnější podmínky osvobození jsou dále stanoveny v §§ 71b až 71f ZDPH.

K § 71a odst. 1

Od daně je osvobozen příležitostný neobchodní dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího. Množstevní limity a podmínky osvobození jsou dále stanoveny v ustanoveních §§ 71b až 71f ZDPH.

K § 71a odst. 2

V § 71a odst. 2 ZDPH je stanoveno, co se pro účely zákona považuje za osobní zavazadlo cestujícího – je to zavazadlo, které cestující předkládá při svém příjezdu celnímu orgánu, a rovněž zavazadla, která byla u přepravní společnosti zapsána jako doprovodná zavazadla, i když je cestující předloží celnímu orgánu později.

K § 71a odst. 3

Podle § 71a odst. 3 ZDPH se za dovezené zboží nepovažuje zboží pořízené na území Evropského společenství, pokud u něj v žádném členském státě nebyla vrácena DPH nebo

Nahrávám...
Nahrávám...