dnes je 24.2.2024

Input:

§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.10.67
§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

Ing. Olga Hochmannová

§ 67
Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

  1. (1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
  2. (2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 10 odst. 4 a 5

    • § 72

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 146, 147

K § 67

Jak vyplývá z § 67 odst. 1 a 2 ZDPH, od daně jsou osvobozeny služby práce na movitém majetku uskutečněné v tuzemsku, jestliže jsou poskytovány do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu a jestliže je movitý majetek po provedení těchto prací následně odeslán nebo přepraven do třetí země.

Pokud nedojde po provedení prací k odeslání majetku, na němž byly práce prováděny, do třetí země, nelze osvobození od daně uplatnit. Např. pokud by plátce prováděl pro švýcarského výrobce za úplatu v

Nahrávám...
Nahrávám...