dnes je 19.7.2024

Input:

46/2004 F.z., Pokyn č. D-270: rozhodnutí o snížení daně silniční

46/2004 F.z., Pokyn č. D-270: rozhodnutí o snížení daně silniční
Pokyn č. D - 270 Rozhodnutí o snížení daně silniční
Ministerstvo financí, podle § 17 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004 Sb. (dále jen „zákon”), rozhodlo k žádostem poplatníků o snížení daně silniční z vozidel s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určených výlučně k přepravě nákladů, takto:
Článek I
 
Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244
Č. j.: 53/70 290/2004-534
 
ze dne 3. září 2004
Poplatníkům daně silniční se snižuje příslušná roční sazba daně stanovená v § 6 zákona o 100 %, jsou-li poplatníky organizační složky státu a státní fondy za předpokladu, že vozidla nepronajímají a fyzické osoby, které s vozidlem nepodnikají, nevyužívají jej při samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla), ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby na základě povolení dopravního úřadu. Jsou-li poplatníky územní samosprávné celky (kraje, obce), zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, SOS dětské vesničky, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení zdravotně postižených, státem uznávané církve, knihovny, muzea, archivy, galerie, divadla nebo jiná kulturní zařízení, odborné školy nebo učiliště provozující autoškolu jako součást výuky, snižuje se příslušná roční sazba daně stanovená v § 6 zákona o 100 % za podmínky, že neprovozují s vozidlem silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, ani jim není povolena tato živnost koncesní listinou, ani vozidlo
Nahrávám...
Nahrávám...