dnes je 19.7.2024

Input:

4/2007 F.z., Pokyn č. D-303: o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

4/2007 F.z., Pokyn č. D-303: o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn č. D - 303
o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006
podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 
Referent: Ing. Sybila Bergerová,
tel.: 257 042 947
Čj.: 39/113 379/2006-392
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů”). Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy, v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Seznam znalců je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.
Stanovený jednotný kurz
Nahrávám...
Nahrávám...