dnes je 19.7.2024

Input:

21/2010 F.z., Pokyn č. D-344: k postupu pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

21/2010 F.z., Pokyn č. D-344: k postupu pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn č. D - 344
Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241
Č.j.: 48/117 826/2010-905
ze dne 10.12. 2010
I.
S účinností od 1. 1. 2011 vstoupí v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 85 odst. 2 novely uvedeného zákona dojde ke změně spočívající v tom, že od 1. 1. 2011 orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení nebudou již dále odebírat pokutové bloky tak jako dosud od příslušného finančního úřadu, ale od příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu. (Změna souvisí s výkonem tzv. dělené správy, která od 1.1. 2006 přešla z finančních úřadů na celní úřady).
V této souvislosti a na základě jednání Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel došlo ke stanovení jednotného postupu pro evidenční a fyzické předání pokutových bloků, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, z územních finančních orgánů na celní správu, a to od roku 2006 do roku 2010.
Jedná se o pokutové bloky skl. č. 26 6100 - 26 6110 a 26 6220 - 26 6224 (příloha č. 1).
II.
Postup pro evidenční a fyzické předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu
Za účelem evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu předložilo Generální ředitelství cel seznam příslušných celních úřadů a celních ředitelství pro převzetí pokutových bloků ve vztahu k jednotlivým finančním úřadům a finančním ředitelstvím, které budou evidenčně i fyzicky pokutové bloky celní správě předávat (příloha č. 2).
Pro evidenční předání pokutových bloků pořídí každý předávající finanční úřad ve dvou vyhotoveních fotokopie dokumentace o evidenci pokutových bloků za roky 2006 - 2010. Originál dokumentace zůstane na finančním úřadu. Jednu kopii dokumentace zašle finanční úřad v příloze průvodního dopisu na příslušný celní úřad, druhou kopii dokumentace zašle na Generální ředitelství cel, odbor 24, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 (dále jen „GŘC”). Kopii průvodního dopisu o předání dokumentace z finančního úřadu na celní úřad zašle finanční úřad příslušnému finančnímu ředitelství.
V případě, že finanční úřad bude předávat pokutové bloky fyzicky ze svých skladových zásob na příslušný celní úřad, vyzve finanční úřad příslušný celní úřad k osobnímu převzetí pokutových bloků. Před převzetím pokutových bloků na finančním úřadu se
Nahrávám...
Nahrávám...