dnes je 24.2.2024

Input:

§ 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

22.1.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.3.1000011
§ 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

Ing. Olga Hochmannová

§ 10k

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 9

    • § 2

    • § 108

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 59a

Ustanovení § 10k se vztahuje na specifickou situaci, kdy je služba poskytována osobě povinné k dani ze třetí země, která je současně v tuzemsku registrována jako plátce daně. Pokud by u této služby bylo místo plnění určeno podle § 9 odst. 1 (jako "místo příjemce služby“, tedy třetí země), avšak ke

Nahrávám...
Nahrávám...