dnes je 5.12.2023

Input:

§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

22.1.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.3.100002
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

Ing. Olga Hochmannová

§ 10b

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o

  1. službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo

  2. službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 9

    • § 2

    • § 108

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 53

Pro stanovení místa plnění u poskytnutí "oprávnění ke vstupu“ na kulturní, sportovní a další uvedené akce a u přímo souvisejících služeb je rozhodující, kde se příslušná akce koná, neboť místem plnění je u nich místo konání příslušné akce.

Pod pojmem "oprávnění ke vstupu“ se rozumí vstupné, účastnický poplatek, předplatné nebo jiný způsob úhrady, kterým se hradí vstup na příslušnou akci. Službami přímo souvisejícími s tímto oprávněním ke vstupu jsou např. služby šaten, toalet a podobné služby poskytované na příslušné akci. Toto pravidlo se uplatní při poskytování oprávnění ke vstupu a přímo souvisejících služeb osobám povinným i osobám nepovinným k dani.

U ostatních služeb vztahujících se k uvedeným kulturním, sportovním aj. akcím se však při stanovení místa plnění rozlišuje, zda jsou poskytovány osobám povinným k dani nebo osobám nepovinným k dani. Jsou-li poskytovány osobě nepovinné k dani, místo plnění se určí podle místa, kde se akce koná. Jsou-li poskytovány osobě povinné k dani, zvláštní pravidlo se neuplatní, ale postupuje se podle základního pravidla § 9 odst. 1,

Nahrávám...
Nahrávám...