dnes je 24.2.2024

Input:

§ 107 Zrušení registrace osoby identifikované k dani

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.14.107
§ 107 Zrušení registrace osoby identifikované k dani

Ing. Olga Hochmannová

§ 107
Zrušení registrace osoby identifikované k dani

 1. (1) Osoba identifikovaná k dani může po uplynutí 2 kalendářních roků ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, požádat o zrušení registrace, pokud hodnota pořízeného zboží v běžném roce nepřekročila částku 326 000 Kč bez daně a pokud tuto částku nepřekročila ani v roce předcházejícím.
 2. (2) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani nejdříve po uplynutí 2 kalendářních roků ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud jí za poslední 2 kalendářní roky nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.

 3. (3) Pokud osoba registrovaná jako osoba identifikovaná k dani zahájí ekonomickou činnost, správce daně zruší její registraci jako osoby identifikované k dani k datu předcházejícímu dni nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci plátce.

 4. (4) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani ke dni vzniku jejího členství ve skupině.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 94

  • § 95

  • § 96

  • § 97

 • Směrnice Rady 2006/112/ES

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 107 ZDPH obsahuje podmínky zrušení registrace osoby identifikované k dani.

K § 107 odst. 1

Osoba identifikovaná k dani může požádat o zrušení registrace po uplynutí 2 kalendářních roků od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud nepořídila v běžném ani předcházejícím kalendářním roce zboží z jiného členského státu za částku vyšší než 326 000 Kč.

K § 107 odst. 2

Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani nejdříve po uplynutí 2 kalendářních roků od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud osobě identifikované k dani za poslední 2 kalendářní roky nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.

K § 107 odst. 3

Pokud osoba identifikovaná k dani zahájí ekonomickou činnost, správce daně zruší její registraci jako osoby identifikované k dani a zaregistruje ji jako

Nahrávám...
Nahrávám...