dnes je 28.9.2023

Input:

Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření

6.12.2012, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 3 minuty

Plátce pojistného, Registrace, Základ pojistného, Sazba pojistného, Pojistné období, Hlášení, Následné hlášení, Vyúčtování

Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů:

 • Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (ZPDS)
 • Zákon č. 399 /2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

 

a souvisejících předpisů:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (ZDP)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)

 

Plátce pojistného na důchodové spoření

 • Plátce pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle ZDP povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatníkovi (zaměstnanci), který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření
 • Plátcova pokladna – obdoba plátce daně z příjmů fyzických osob

 

Registrace plátce pojistného

Plátce pojistného je registrován podle ZPDS na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 • Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů
 • Elektronicky - je nutné dodržet stanovený formát (tvar) a strukturu (uspořádání) datové zprávy v souladu s § 72 odst. 3 DŘ

 

Základ pojistného

Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období:

 • tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů
 • podle § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)
 • platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné
Nahrávám...
Nahrávám...