dnes je 24.2.2024

Input:

Účetní souvislosti

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

12.5.3.2
Účetní souvislosti

Ing. Jiří Řehák

Účetní závěrky se sestavují ke dni předcházejícímu rozhodný den převodu jmění. Tyto konečné účetní závěrky sestavuje jak zanikající společnost, tak hlavní akcionář (tuto závěrku nepožaduje ZoPS, ale zákon o účetnictví).

K rozhodnému dni převodu jmění se sestavuje zahajovací rozvaha hlavního akcionáře (společníka). Účetní závěrka zanikající společnosti sice podléhá přecenění znalcem, avšak do zahajovací rozvahy právního nástupce se přenášejí účetní, nikoliv přeceněné hodnoty. Ukážeme si zjednodušené účetní postupy.

Příklad

Existuje společnost A, která je hlavním akcionářem společnosti B, která zanikne v důsledku převodu jmění na hlavního akcionáře, který má podíl 91 % na ZK společnosti B (údaje jsou v tis. Kč).

Přeceněná rozvaha B se v účetnictví zanikající společnosti nesestavuje, je uvedena jen pro názornost. ČOM společnosti B je v účetní hodnotě 5.000, ve znaleckém ocenění 6.000. předpokládejme, že ZK společnosti B je 3 mil. Kč a je tvořen 3.000 ks akcií v nominální hodnotě 1.000 Kč za kus. Na 1 akcii připadá podíl na přeceněném ČOM 2.000 Kč. Minoritní akcionáři drží 9 % akcií, tj. 270 kusů. Celkem mají nárok na

Nahrávám...
Nahrávám...