dnes je 25.3.2023

Input:

Rok 2014, rok velkých změn v daních?

19.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na návrhu novely daňových zákonů s účinností od roku 2014. Změn bude hodně a budou zásadní.

V daních z příjmů a účetnictví panuje v posledních letech relativní klid, pomineme-li politické zásahy typu zavedení 7% tzv. solidární přirážky pro poplatníky s vyššími příjmy nebo zrušení stropu zdravotního pojištění. Principiální změny po dlouhé době přinesl zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů („novela JIM“). Ten však má až na výjimky účinnost nastavenou na rok 2015.

Přijetí nového občanského zákoníku od roku 2014 souvisí s hlubšími změnami v soukromém právu, které přinesou i nový zákon o obchodních korporacích a zrušení obchodního zákoníku. V souvislosti s tím dojde k novelizaci účetních i daňových předpisů a počítá se i s posunem účinnosti novely JIM na příští rok (s výjimkou zavedení samotného jednotného inkasního místa). Účinnost změn však záleží i na realizaci slibu vlády, že do

Nahrávám...
Nahrávám...