dnes je 24.2.2024

Input:

Pokyn č. GFŘ D-13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

15.11.2012, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 2 minuty

Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů od 1. 1. 2013 mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu.

Příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.

Umístnění spisů (tedy tzv. výchozí umístnění spisů) na územních pracovištích nových finančních úřadů je stanoveno samostatným pokynem č. GFŘ D-12.

Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla
Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby či místa pobytu, resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání fyzické osoby v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část ze strany správce daně „automaticky“ přesunut na územní pracoviště nového finančního úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba nové sídlo či fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání.

Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu

Nahrávám...
Nahrávám...