dnes je 3.10.2023

Input:

Odborná literatura

11.5.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Odborná literatura

Ing. Jiří Karvánek

Definice

Odbornou literaturou rozumíme takové knihy a časopisy, které slouží ke zvyšování kvalifikace v oboru podnikání příslušné účetní jednotky. Mohou to být samozřejmě nejen knihy a časopisy přímo se zabývající oborem podnikání, ale např. i daňové zákony, účetní předpisy, obchodní zákoník, živnostenský zákon, komentáře k zákonům apod.

Daňová uznatelnost

Není pochyb, že náklady vynaložené za odbornou literaturu naplňují požadavek § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jak uvidíme z uvedených příkladů, důležitou roli hraje souvislost se zdanitelnými příjmy a její případné prokázání.

Příklad
Společnost koupila pro svoji účetní (zaměstnance) novelu daňových zákonů s komentářem. Z hlediska daňové uznatelnosti je přitom nepodstatné, zdali jde o zákon platný již v daném období, nebo o novelu platnou až od začátku následujícího roku. V takovém případě lze daňovou uznatelnost zdůvodnit např. přípravou účetních směrnic, účetního software na novelu apod. Účetní jednotka bude účtovat:

Text MD  
1.1 Nákup daňových zákonů za hotové  501 211 
1.2 DPH  343 211 

U zásilek odborné literatury na dobírku si lze představit i účtování přes přechodné účty aktiv a pasiv, a to i s využitím účtů časového rozlišení, pokud se jedná např. o předplatné na příští rok.

Příklad
Společnost, která není plátcem DPH, si objednala pro svého ekonoma v listopadu 201X předplatné Hospodářských novin na rok 201X+1 a odbornou příručku "Šetříme, kde můžeme“. Obratem obdržela proforma fakturu, kterou uhradila. Po jejím uhrazení přišla poštou příručka a faktura s vyčíslením konečné částky jak na příručku, tak na předplatné.

Nahrávám...
Nahrávám...