dnes je 3.10.2023

Input:

Novela živnostenského zákona č. 169/2012 Sb., platná od 30. 6. 2012

29.6.2012, Zdroj: VládaDoba čtení: 2 minuty

Provozovny podnikatelů nebudou muset být označovány identifikačním číslem, ke zjednodušení administrativy dochází i při stěhování.

Nejrozšířenějším způsobem podnikání v České republice je živnostenské podnikání, tedy podnikání na základě živnostenského oprávnění získaného ohlášením, příp. rozhodnutím o udělení koncese na základě podané žádosti o udělení koncese kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu v České republice.

Novela zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 169/2012 Sb., nabyla účinnosti 30. června 2012. Hlavním znakem této novely je proces postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů

Jedná se o následující povinnosti podnikatelů, jejichž změnou by mohlo dojít ke snížení administrativní zátěže podnikatelů:

1) Povinné označování provozoven podnikatelského subjektu podnikajícího na základě živnostenského oprávnění identifikačním číslem provozovny a povinnost toto číslo dále běžně používat.

Provozovnám podnikatelů provozujících živnost bude přiděleno obecním živnostenským úřadem identifikační číslo provozovny, které bude uvedeno v živnostenském rejstříku, ale podnikatelé je nebudou muset používat.

2) Oznamování změn údajů podnikatele, které oznámil vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).

Na jednom místě, prostřednictvím CRM, bude umožněno oznamovat dalším orgánům státní správy změny údajů a dokladů, které souvisejí s plněním povinností vůči těmto orgánům, a tato možnost nebude podmíněna současným podáním vůči obecnímu

Nahrávám...
Nahrávám...