dnes je 5.3.2024

Input:

Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/2006 Sb.

14.6.2012, Zdroj: Nejvyšší soud ČRDoba čtení: 2 minuty

Pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat například o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšování nájemného.

Pak už ovšem majitel nemovitosti nemůže uplatnit jednostranné zvýšení nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb.

Toto sjednocující stanovisko přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém květnovém zasedání, kterým tak sjednotilo právní názor v této oblasti. Přijatý právní názor je zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Zde je zapsán rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 4677/2009, který je pro nižší soudy modelovým příkladem, jak v obdobných situacích postupovat.

Přijetí tohoto stanoviska předcházelo rozdílné rozhodování Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu v Praze, které rozdílně hodnotily situaci, kdy majitel bytu a nájemník v roce 1997 svobodně uzavřeli dohodu o každoročním zvyšování nájmu o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nejvyšší soud se tak postavil za rozhodnutí Městského soudu v Praze, který správně uzavřel spor tak, že tato dohoda je platná, i když byla uzavřena ještě před účinností zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu.

Právní věta:
„Sjednají-li si účastníci smlouvy o nájmu bytu způsob zvyšování nájemného (například tak, že nájemné se každoročně zvýší o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem), pak se na změně nájemného dohodli

Nahrávám...
Nahrávám...