dnes je 25.3.2023

Input:

Lékařské prohlídky u zaměstnanců a DPH

15.2.2013, Zdroj: Finanční správa

Jsou vstupní, výstupní a opakované lékařské prohlídky osvobozené od DPH nebo se jedná o zdanitelná plnění z pohledu zákona o DPH?

Lékařské prohlídky související s pracovním poměrem:

  • Vstupní prohlídky

U zdravotních služeb spočívajících ve zdravotní (lékařské) prohlídce prováděné v souvislosti s přijetím do pracovního poměru je nutno při uplatnění DPH vždy vycházet z účelu a cíle poskytované služby. Pokud výsledek zdravotní prohlídky slouží jako podklad pro zaměstnavatele, který na jeho základě rozhoduje o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru, příp. o zařazení na konkrétní pracovní pozici, pak úplata za tuto službu nemůže být v návaznosti na výše uvedené osvobozenou od daně dle § 58 zákona o DPH. Účelem této prohlídky tak není ochrana zdraví konkrétní osoby, byť k ní může nepřímo přispět odhalením zdravotního problému.

Bude existovat nesporně i skupina zdravotních prohlídek vykonaných v souvislosti s přijetím do pracovního poměru, kdy účelem bude zjištění takových skutečností, ze kterých vyplývají různá omezení pro výkon zaměstnání nebo jeho vykonávání za zvláštních podmínek, nikoli tedy primárně pro rozhodnutí o přijetí do pracovního poměru či o tom na jaké místo. Na takovou prohlídku lze nahlížet jako na zdravotní úkon, jehož cílem a účelem je ochrana zdraví. Pak za splnění všech podmínek daných ust. § 58 zákona o DPH se bude jednat o plnění osvobozené od daně.

  • Výstupní prohlídky

Účelem výstupní prohlídky je zpravidla pouze zhodnocení, jak se na zdravotním stavu zaměstnance podílel vliv pracovních podmínek. Tyto prohlídky tak slouží zaměstnavateli jako jeho ochrana, že se na zdravotním stavu zaměstnance nepodílela povaha jeho pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že účelem ani cílem v takovémto případě není ochrana zdraví, bude se z pohledu zákona o DPH jednat o zdanitelné plnění s povinností uplatnit daň na výstupu.

  • Ostatní prohlídky v rámci pracovního poměru

Do této kategorie lze podřadit prohlídky v praxi většinou označované jako pravidelné preventivní zdravotní

Nahrávám...
Nahrávám...