dnes je 25.9.2023

Input:

Jak se změní daňový doklad od 1. 1. 2013?

28.9.2012, Zdroj: Poslanecká sněmovnaDoba čtení: 1 minuta

Navrhuje se vypustit text § 92a odst. 2, který dosud definoval povinnost plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

§ 92a odst. 2 definuje povinnosti plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a který musí vystavit podle § 26 daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k), včetně sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Toto ustanovení se nyní jeví jako nadbytečné, neboť obecná povinnost vystavit daňový doklad vyplývá z nového § 28 a v novém § 29 odst. 2 písm. d) je stanoven na daňovém dokladu povinný

Nahrávám...
Nahrávám...