dnes je 27.9.2023

Input:

Informace GFŘ ve věci lhůty pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob dle § 38m ZDP, po novele zákona č. 192/2012 Sb.

12.7.2012, Zdroj: Generální finanční ředitelstvíDoba čtení: 1 minuta

GFŘ vydalo tuto informaci pro odstranění pochybností, které by mohly nastat při aplikaci novelizovaného znění ustanovení § 38m ZDP.

12. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který mimo jiné novelizovalo znění ustanovení § 38m odst. 2 a 3 ZDP, kdy v odst. 3 úvodní větě se za slovo „konce“ vkládá slovo „třetího“, čímž dochází ke změně lhůty pro podání daňového přiznání podle odstavce 2 citovaného ustanovení.

Vzhledem k tomu, že zákon č.

Nahrávám...
Nahrávám...