dnes je 2.4.2020

Input:

E-neschopenka - nejčastější dotazy - zaměstnanci a OSVČ

19.2.2020, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

6 řešených dotazů na téma e-neschopenky.

Opravdu postačuje zaměstnavateli pouze oznámit, že jsem práce neschopný a již mu nemusím nosit neschopenku ani lístek na peníze?

Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Stejným způsobem bude zaměstnanec informovat zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho dočasná pracovní neschopnost dále trvá.

Lékař pojištěnci předá vytištěný pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl RDPN), ve kterém mu bude lékař vyznačovat termín příští kontroly. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ, a to včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“). Pojištěnec tedy nemusí předávat zaměstnavateli žádné doklady.

Zaměstnavatel si bude moci informaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.

Jak budu žádat o výplatu nemocenského?

Od 1. 1. 2020 již pojištěnec nemusí podávat samostatnou žádost o výplatu nemocenského. Žádostí o nemocenské je I. díl RDPN, který lékař elektronicky zasílá přímo OSSZ, pokud pracovní neschopnost bude trvat déle než 14 kalendářních dnů.

A jak mi bude nemocenské vypláceno?

Nemocenské bude pojištěnci vypláceno stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu nebo plat. Tuto informaci sděluje OSSZ zaměstnavatel.

V případě OSVČ je nemocenské vypláceno stejným způsobem, jakým tato osoba platí pojistné na nemocenské pojištění.

Pojištěnec může písemně požádat o jiný způsob výplaty, kdy k této žádosti může využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který je dostupný na ePortále ČSSZ anebo v tištěné podobě na OSSZ.

Pracuji a jsem pojištěný v jiném členském státě EU, ale lékaře mám v ČR. Jak budu dokládat pracovní neschopnost uznanou českým lékařem vůči svému zaměstnavateli?

V případě zaměstnance pojištěného v zahraničí (např. Německu) bude od 1. 1. 2020 platit dále uvedený postup.

Lékař vystaví elektronické rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – I. díl RDPN, ve kterém uvede, že se jedná o případ se zahraničním nositelem pojištění a odešle jej příslušné OSSZ, kdy bude evidováno v systému ČSSZ jako zahraniční případ.

Následně lékař pacientovi vytiskne Průkaz dočasně práce