dnes je 28.9.2023

Input:

DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Pro účely DPH je nutné vycházet z judikatury Soudního dvora EU, podle níž pokud účelem poskytnuté zdravotní služby je umožnit třetí straně učinit rozhodnutí s právními souvislostmi pro dotčenou osobu nebo pro jiné osoby, nemůže být takováto služba osvobozena od daně. Zároveň však soud připustil, že pokud výsledek lékařské prohlídky napomáhá objasnit třetí straně, že zdravotní stav osoby znamená omezení u určitých činností nebo vyžaduje, aby byly vykonávány za zvláštních podmínek, ochrana zdraví dotčené osoby může být považována za hlavní účel poskytované služby.

Není tedy možné jednoznačně uzavřít, jaký režim mají pracovněprávní prohlídky. Aplikace DPH se taktéž neváže jen na to, zda provedení této prohlídky je dáno zvláštním právním předpisem nebo vyplývá ze smluvního ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Vstupní prohlídka slouží zpravidla jako podklad pro zaměstnavatele, který na jeho základě rozhoduje o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru, popř. o zařazení na konkrétní pracovní pozici. Pak úplata za tuto službu nemůže být v návaznosti na výše uvedené osvobozenou od daně podle § 58 zákona

Nahrávám...
Nahrávám...