dnes je 6.4.2020

Input:

Do kdy se musí v současné situaci v souvislosti s koronavirem předložit Přehled OSVČ?

25.3.2020, Zdroj: VZP

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání.

OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději 3. srpna 2020.

OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do